Reiseforsikring bedrift

For bedrifter som har ansatte som reiser i jobbsammenheng.

Forsikringen dekker bedrifters behov for å sikre sine medarbeidere på jobbreiser.
Forsikringen kan utvides til å gjelde fritidsreiser for den ansatte og den ansattes familie.
Du får garantert hjelp 24 timer i døgnet og det beregnes ingen egenandel.

Hva dekker reiseforsikring bedrift?

 • Gjelder for jobbreiser i inntil 70 dager
 • Hjelp 24 timer i døgnet
 • Tap av reisegods
 • Forsinkelse av reise/reisegods
 • Ulykkesforsikring 24 timer i døgnet
 • Hjemtransport ved sykdom
 • Avbrutt reise
 • Avbestilling av planlagt reise
 • Erstatningsansvar

I tillegg inngår:

 • Ansvarsforsikring og rettshjelp
 • Hjelp til og dekning av utgifter i tilfelle evakuering ved krig, uro eller naturkatastrofer

Privatperson? Se reiseforsikring her


Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring