Reiseforsikring bedrift

For bedrifter som har ansatte som reiser i jobbsammenheng.

Forsikringen dekker bedriftens behov for å sikre sine medarbeidere på jobbreiser.
Bedriften kan utvide forsikringen til å gjelde fritidsreiser for den ansatte og familien
Med forsikringen får du garantert hjelp 24 timer i døgnet og du betaler ingen egenandel

Hvis du kjøper reiseforsikring nå, kan du ikke bruke den til å avbestille reiser du allerede har kjøpt.


Hva dekker reiseforsikringen?

Dekning Reiseforsikring bedrift Reiseforsikring i Eurocard
Når gjelder forsikringen: Forsikringen gjelder for ferie-, fritids- og tjenestereiser. Tjenestereiser er reiser mellom hjem og fast arbeidssted – eller reiser i forbindelse med møter, seminarer eller konferanser.

Ferie-, fritids- og jobbreiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly.
Minimum 50 % av reisens transport-kostnader må være belastet kortet for at forsikringen skal være gyldig.

 

Hvem gjelder forsikringen for: • Forsikringstager.
• Familie – hvis avtalt (barn under 20 år).
• Kortinnehaver.
• Faste husstandsmedlemmer (barn under 20 år), eller inntil tre medreisende.
Reisens varighet: Inntil 70 dager.
Du kan utvide den til å gjelde i 90, 120 eller 180 dager
Inntil 90 dager.
Sykdom på reise: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Avbestilling: Ubegrenset erstatningssum. Inntil 15 000 kr per person.
Inntil 50 000 kr hvis flere reiser sammen.
Transport hjem: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer): Ubegrenset erstatningssum. Inntil 35 000 kr per person.
Inntil 100 000 kr per skadetilfelle.
Forsinket oppmøtetid: Ubegrenset erstatningssum. Inntil 10 000 kr per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil 25.000 kr per skadetilfelle.
Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting Inntil ​6 000 kr per person. Inntil 1 500 kr per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil 4.000 kr per skadetilfelle.
Forsinket bagasje ved utreise: Inntil 5 000 kr per person (min. 4 timer/ingen tidskrav ved jobbreiser). Inntil 3 000 kr per person (min. 4 timers forsinkelse).
Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom: Inntil 150 000 kr (per skadetilfelle). Inntil 20 000 kr per skadetilfelle.
Avbrutt reise: Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil 2 000 kr per person/døgn). Inntil 25 000 kr (inntil 1 000 kr per døgn, per person).
​Ulykke voksen 20-70 år, 100 % varig medisinsk invaliditet/død: 500 000 kr 400 000 kr
​Ulykke voksen 70-75 år*, 100 % varig medisinsk invaliditet/død: 100 000 kr 100 000 kr
Ulykke barn, 100 % varig medisinsk invaliditet/død: ​700 000 kr 400 000 kr
Bagasje (reisegods): Ubegrenset samlet sum**. Inntil 15 000 kr per skadetilfelle/30 000 kr hvis flere reiser sammen.
Verdisaker: Inntil 40 000 kr samlet per skadetilfelle. Inntil 15 000 kr samlet per skadetilfelle/20 000 kr hvis flere reiser sammen.
Øvrige gjenstander: Inntil 40 000 kr per enkeltgjenstand. Inntil 10 000 kr samlet per skadetilfelle.
Egenandel leiebil:

Ubegrenset (iht. kontrakt).

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel (iht. kontrakt) som følge av skade på leiebil med inntil 12 000 kr per skadetilfelle.

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel: Ingen. • Reisegods 500 kr.
• Behandlingsutgifter ved ulykke 500 kr.

Privatperson? Se reiseforsikring her


 

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere reiseforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.