Skatt og avgift

Verdiskapende og tverrfaglig rådgivning som sikrer de beste løsningene for bedriften din.

 • Spesialkompetanse på skatt, avgift og selskapsrett rettet mot små og mellomstore bedrifter.
 • Tverrfaglig samarbeid som sikrer den beste løsningen for bedriften din.
 • Juridisk kvalitetssikring av alle ledd i prosessen.

Vi hjelper deg med skatt og avgift

Riktig rådgivning har stor økonomisk betydning for alle typer virksomheter. Vi har jurister og skatterådgivere med bred kompetanse på skatt, avgift og selskapsrett rettet mot små og mellomstore bedrifter. Sammen med deg finner vi helhetlige løsninger til det beste for virksomheten din.
 • Rådgivning knyttet til aksjeloven.
 • Utarbeidelse av lovpålagt dokumentasjon som styreprotokoller, generalforsamlingsprotokoller, redegjørelser, aksjonærregisteroppgaver med mer.
 • Bistand til stiftelser, emisjoner, kapitalnedsettelser, gjeldskonverteringer, meldepliktige avtaler, avvikling med mer.
 • Avklaringer av skatteplikt og fradragsrett.
 • Bistand til vurderinger av grensen mellom næringsinntekt og kapitalinntekt.
 • Bistand ved kontrollsaker fra Skatteetaten, konkrete vurderinger, tilsvar og eventuelle klager.
 • Anmodning om endring av skattefastsetting for tidligere år.
 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelser (BFU) og veiledende uttalelser.
Våre rådgivere jobber med juridiske problemstillinger knyttet til merverdiavgift.
 • Avklaringer av avgiftsplikt og fradragsrett.
 • Bistand registrering i merverdiavgiftsregisteret, felles, forhånds- og frivillig registrering.
 • Vurderinger fordelingsnøkler.
 • Justeringsavtaler.
 • Justeringsoppstillinger.
 • Bistand ved kontrollsaker fra Skatteetaten, konkrete vurderinger, tilsvar og eventuelle klager.
 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelser (BFU) og veiledende uttalelser.
Med solid kompetanse på avtalerett i næringslivet bistår vi med hele prosessen fra utarbeidelse av avtaler til løpende oppfølgning.
 • Aksjonæravtaler.
 • Opsjonsordninger for ansatte.
 • Avtaler mellom nærstående, bistand meldepliktige avtaler.
 • Utarbeidelse av leieavtaler.

Noen eksempler på hva vi har hjulpet kunder med

Kontrollsak fra Skatteetaten

Kunden hadde gjort feil i forbindelse med innlevering av skattemelding. Skatteetaten foreslo å etterberegne en større sum, samt ilegge tilleggsskatt. Vi bisto kunden med å «rydde opp» i regnskapene og få levert korrekte skattemeldinger. Konklusjon, ingen etterberegning og heller ikke tilleggsskatt.

 

Opsjonsprogram for ansatte

Kunden ønsket å tilby opsjoner for særlig verdifulle nøkkelpersoner i bedriften sin. Vi bisto med å finne en ordning som både virksomheten og de ansatte var fornøyde med. Avtalen ivaretok både de ansattes ønske om forutsigbarhet og bedriftens behov for å knytte de ansatte til seg for flere år. Nødvendige avtaler mellom selskapet og de ansatte ble utarbeidet

 

Fordelingsnøkkel merverdiavgift

For en rekke aktører som leier ut fast eiendom til både avgiftspliktige og avgiftsunntatte leietakere, har vi bistått med å finne og dokumentere fordelingsnøkler for merverdiavgift.

Feil historikk på aksjer og skattepliktig gevinst

Aksjonærene hadde fått ulike gevinstberegninger tilknyttet gevinster ved salg av aksjer, selv om de hadde samme historikk. Det ble innhentet gamle gavebrev fra Skattemyndighetene, hvor vi fikk korrigert både inngangsverdier og skatteberegningene for aksjonærene.

 

Gevinstberegning ved salg av fast eiendom

En kunde solgte fast eiendom hvor deler av bygget var skattepliktig, og deler var skattefritt da det var bebodd selv. Vi bistod med beregninger og rekonstruering av inngangsverdier og påkostninger på bygget med utgangspunkt i over 40 år gammel historikk. Det ble utarbeidet dokumentasjon som grunnlag for gevinstberegning til Skatteetaten.


Snakk med oss om skatt og avgift

Harald Løvdal
Leder, Fagtjenester
Tlf. 922 36 840
Helle Vaarum
Spesialrådgiver
Tlf. 402 25 277
Håvard Holden
Spesialrådgiver
Tlf. 976 80 837
Karianne J. Osmundsvåg
Spesialrådgiver
Tlf. 481 47 049
Karina Saghaug
Rådgiver
Tlf. 938 67 796
Kirsti Margrethe Mulstad
Spesialrådgiver
Tlf. 976 51 873
Kristian Botnen Kongsvoll
Spesialrådgiver
Tlf. 952 60 073
Kristin Snuruås Haugen
Teamleder Private Accounting
Tlf. 410 86 482
Marianne Sannes
Spesialrådgiver
Tlf. 911 92 720
Øyvind Harila
Spesialrådgiver
Tlf. 926 29 549