Regnskap

HR-tjenester

Har bedriften din behov for hjelp med HR og personal? Våre HR-rådgivere gir deg den støtten du trenger innen alt som omhandler dine ansatte.

Video placeholder image

HR-utfordringer? Vi hjelper deg med å løse dem

Voksesmerter av forskjellige typer er vanlig for bedrifter som opplever rask vekst, og HR kan ofte være en akilleshæl. Med HR-tjenester kan små og mellomstore bedrifter få hjelp til å løse sine HR-utfordringer. 

HR på dine premisser

Med HR-tjenester hos oss får du hjelp til å løse dine HR-utfordringer. Enten du trenger hjelp til mye eller hjelp til lite – du velger bare den løsningen som passer best for bedriften din.

HR-abonnement

For deg som trenger profesjonell bistand uten å måtte ansette en egen HR-ressurs.

 • For små og mellomstore bedrifter med behov for enkel og rask HR-bistand.
 • Fri tilgang til HR-kompetanse til en fast og lav månedspris.
 • Løpende og profesjonell bistand til det du trenger når du trenger det.

HR-prosjekt

For deg som har full kontroll, men som trenger bistand til en spesiell utfordring.

 • For bedrifter med behov for spisskompetanse til prosjekter eller andre tidsavgrensede utfordringer.
 • Prosjektbasert bistand med timesbasert fakturering.
 • Passer godt til enkelthenvendelser og større prosjekter.

Din egen HR

For deg med behov for en dedikert HR-ressurs med spisskompetanse.

 • For mellomstore og store bedrifter med behov for en dedikert HR-ressurs som disponeres etter behov.
 • Du får tilgang til din egen HR-ressurs som sitter tett på driften.
 • HR-ressursen kan enten sitte hos deg eller bistå som fjernressurs.
  HR-abonnement HR-prosjekt Din egen HR
Fri bruk    
Fast pris  
Bistand over e-post og telefon
Dedikert ressurs  
Fysisk tilstedeværelse  

Noen eksempler på hva vi har hjulpet kunder med

Medarbeidersamtaler

– Vi ønsker å begynne med medarbeidersamtaler og lurer på om dere har noen tips til hvordan vi kan gjennomføre dette? Har dere en anbefalt mal som vi kan benytte?

 

Lover og regler for uttak av ferie

– Hvordan er lover og regler for uttak av ferie? Vi har ansatte som ikke får tatt ut hele ferien sin i år, hvordan kan vi løse dette best mulig?

 

Oppfølgning av sykefravær

– Vi har en ansatt som er langtidssykemeldt, og vi er usikre på hvordan vi skal få vedkommende tilbake i jobb. Kan dere hjelpe oss?

 

Arbeidskontrakter

– Vi er usikre på om våre arbeidskontrakter er gode nok. Kan dere ta en gjennomgang?

Motivasjon og oppfølgning av ansatte

– Vi har en ansatt som fungerer dårlig i arbeidshverdagen. Vi ønsker å ta tak i dette og trenger derfor hjelp. Kan dere bistå oss?

 

Personalhåndbok

– Vi har behov for en "håndbok" som kan omfatte alle personalrelaterte anliggende hos oss. Er det noe dere kan ordne for oss?  

 

Utenlandsk arbeidskraft

– Bedriften vår ønsker å ansette en person som ikke er norsk statsborger. Hva er reglene og hvordan går vi frem?

Derfor er HR viktig for bedriften

Når vi snakker om bedriftens ansatte kommer ofte HR opp som begrep. Even Selnæs, leder for HR-tjenester i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, forklarer deg hvorfor HR er viktig for at bedriften din skal lykkes.

Ta en gratis HR-egensjekk

Med HR-egensjekken får du en gratis og uforpliktende vurdering av bedriftens behov for HR.

Felles for mange små og mellomstore bedrifter er at de ofte har de samme utfordringene når det gjelder HR. Vi vet at HR er viktig for kundene våre, og at mange trenger hjelp med dette.


Huma HR-system

For HR og personaladministrasjon samarbeider vi med Huma – et brukervennlig HR-system for små- og mellomstore bedrifter. Du får:

 • Et sikkert sted for lagring av personaldata i tråd med GDPR-regelverk.
 • Ferdig malverk på flere viktige prosesser som du kan tilpasse slik at de passer med din bedrifts prosesser.
 • Mobilløsning som er enkel å bruke for både leder og ansatt.
 • Enkel måte å bygge arbeidskontrakter som passer for din bedrift.
 • Mulighet for oppkobling mot andre systemer.

Med vår HR-kompetanse og Huma sin teknologi, er bedriften din rigget for å håndtere det meste som dukker opp i arbeidshverdagen.


Kontakt oss om HR og personal

Even Selnæs
Leder, HR-tjenester
Tlf. 900 25 300
Oddny Solli
HR-tjenester
Tlf. 926 44 982
Torgeir Gjermstad
HR-tjenester
Tlf. 948 87 331
Wenche Aunaas
HR-tjenester
Tlf. 930 06 269