HR-tjenester

Vi støtter din bedrift i HR-hverdagen, du fokuserer på din kjernevirksomhet.

Når kvalitet og erfaring teller som mest

 • Full støtte innen alt som handler om dine ansatte.
 • Enten du trenger hjelp til mye eller hjelp til lite.
 • Fastpris eller flytende, du bestemmer selv.

Du får hjelp med

 • Bistand i rekrutteringsprosessen slik at du sitter igjen med de beste kandidatene.
 • En strukturert onboarding av nyansatte som sikrer ivaretakelse i alle ledd.
 • Ryddige arbeidskontrakter i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Finne de riktige tiltakene som øker motivasjonen
  hos dine ansatte.
 • Bygge kultur og vinnerlag som presterer
  godt over tid.
 • Sette markedstilpassede lønnsnivå og ansattgoder
  som motiverer.
 • Bistand med å planlegge og gjennomføre gode medarbeidersamtaler.
 • Planlegging og gjennomføring av
  tiltak for kompetanseheving.
 • Ledelsesprogram for å øke kompetansen blant dine ledere.
 • I tilfeller hvor et arbeidsforhold ikke fungerer sikrer vi at oppsigelser gjøres på riktig måte.

HR på dine premisser

En tjeneste hvor du får hjelp til å løse dine HR-utfordringer, og det til en fast månedspris. Enten du trenger hjelp til mye eller hjelp til lite, du velger bare den løsningen som passer best for bedriften din.

HR-abonnement

For deg som trenger profesjonell bistand uten å måtte ansette en egen HR-ressurs.

 • For små og mellomstore bedrifter med behov for enkel og rask HR-bistand.
 • Fri tilgang til HR-kompetanse til en fast og lav månedspris.
 • Løpende og profesjonell bistand til det du trenger når du trenger det.

HR-prosjekt

For deg som har full kontroll, men som trenger bistand til en spesiell utfordring.

 • For bedrifter med behov for spisskompetanse til prosjekter eller andre tidsavgrensede utfordringer.
 • Prosjektbasert bistand med timesbasert fakturering.
 • Passer godt til enkelthenvendelser og større prosjekter.

Din egen HR

For deg med behov for en dedikert HR-ressurs med spisskompetanse.

 • For mellomstore og store bedrifter med behov for en dedikert HR-ressurs som diponeres etter behov.
 • Du får tilgang til din egen HR-ressurs som sitter tett på driften.
 • HR-ressursen kan enten sitte hos deg eller bistå som fjernressurs.
  HR-abonnement HR-prosjekt Din egen HR
Fri bruk    
Fast pris  
Bistand over e-post og telefon
Dedikert ressurs  
Fysisk tilstedeværelse  

Gratis egensjekk for HR-tjenester

Er du usikker på hvilken HR-tjeneste som passer best for bedriften din? Prøv vår gratis egensjekk. Du svarer bare på noen få spørsmål og får tilsendt en anbefaling på hva vi tror passer best for bedriften din.