Grønne landbrukslån

Landbrukslånet som gjør det enklere og billigere å velge bærekraftige energiløsninger til gården din.

Priser og vilkår

rente fra 1,85 %
  • Forutsetter pant i fast eiendom
  • Kan ikke refinansieres
  • Tilgjengelig for de som har SpareBank 1 SMN som hovedbankforbindelse

Priseksempel: Nom. rente 1,85 %. Eff. rente 2,01 %. 1 mill o/20 år.
Kostnad kr. 209.214. Totalt kr 1.209.214.

Prosjekter som kvalifiserer for grønn energifinansiering

  • Solcelleanlegg der du kan dokumentere forbruk og behov knyttet til produksjonen på gården (næring og privat) i henhold til anleggets størrelse og kapasitet.
  • Investering i anlegg for oppvarming hvor du bruker ikke-fossile energikilder. Dette inkluderer bioenergi i en eller annen form (flis, pellets, ved) og/eller el-kraft med garantert opprinnelse (grønt sertifikat).
  • Investering i varmegjenvinningsanlegg, enten alene der du ikke har fossil oppvarming fra før, eller i kombinasjon med investering i nytt anlegg for oppvarming. Inkluderer også solcelleanlegg.
  • Biogassanlegg på gårdsnivå.
  • Det gis ikke «grønn energifinansiering» til varmegjenvinning alene, dersom du ikke endrer fyringsmedium fra fossile kilder.

Hvorfor grønt landbrukslån?

Norsk landbruk har gjennom Klimaavtalen mellom Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og staten forpliktet seg til å bidra med en samlet klimagassreduksjon på fem millioner tonn CO2-ekvivalenter frem til 2030.

For å nå dette målet må landbruket omstille seg. Et grønt landbrukslån skal bidra til å gjøre det enklere for deg å drive gården din på en bærekraftig måte.

Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområder for SpareBank 1 SMN og vi jobber stadig for å forbedre oss innen dette området. Vår strategi for bærekraft er en del av dette og er bygget på bankens verdier og FNs prinsipper for bærekraft. Som én av kun fem norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift. Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.