bønder som jobber på en bærekraftig gård

TIPS OG RÅD

Kjøpe båt | En kjekk sjekkliste

Det er mye å tenke på når du skal kjøpe båt. Lån, forsikring, båtkontrakt, båtplass, vinterlagring osv. Vi har samlet noen tips og råd som kan være greie å ha med seg når du skal kjøpe båt. 

1. Sjekk båtregistrene

Før du kjøper båt kan det være lurt å sjekke med båtregistrene om det er heftelser, pant eller annet registrert på båten.

Småbåtregisteret
Først bør du sjekke om båten er registrert i småbåtregisteret.  Der får du oversikt over eierforhold og om båten har vært meldt stjålet.

Skipsregisteret
Fritidsbåter over 15 meter må være registrert i skipsregisteret. For fritidsbåter mellom 7-15 meter er det frivillig å registrere. Sjekk om båten er registrert i Skipsregisteret. I Skipsregisteret kan det være registrert pant i båten. Hvis båten er registrert, må du huske å registrere eierskifte her.

Heftelser/pant
Igjennom kontrakten bør du forsikre deg om at selger sletter pant herfra når du har overtatt båten. Det kan også være lurt å sjekke med Løsøreregisteret i Brønnøysund om det er utlegg eller pant i båten.

2. Sjekk papirene som følger båten

Det er flere papirer som bør følge båten. Er disse papirene i orden når du kjøper båten er det også lettere å få solgt båten når den dagen kommer. 

Skrognummer og CE-merket båt
CE-merket båt er et garantistempel for sikkerhet, og gir en garanti for at båten er produsert  i henhold til strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. En forutsetning for CE-merking er at båten har et skrognummer (WIN-kode) preget i skroget. Sjekk at båten har et skrognummer. Dette nummeret gir svar på hvem som har produsert båten og når den ble produsert. Skrognummeret skal du finne under fenderlisten på akterspeilet på styrbord (høyre) side.

Motornummer og Securmark-nummer
Sjekk at motornummeret stemmer med papirene som følger båten. Har du både skrognummer, motornummer og Securmarknummer (for båt og motor) kan du kontakte Securmark, så kan de kvalitetssikre kjøpet for deg.

Samsvarserklæring
Samsvarserklæringen er produsentens erklæring på at alle krav er fulgt. Samsvarserklæringen skal følge brukerhåndboken som følger med båten.

3. Hent informasjon og priser 

Jo mer informasjon du har om båten jo bedre valg kan du ta. Det er lurt å lese tester og søke etter informasjon om båten på nettet.

Få hjelp til å vurdere båten før du kjøper
Få hjelp av en fagkyndig person til å gå over båten sammen med deg før du kjøper. En fagkyndig vet fort hva hen skal se etter, og kan avdekke feil og mangler det er umulig å få øye på selv. Avdekkes det feil, kan det spare deg for både tid og penger. 

Sammenligne priser
Like båter kan variere mye i pris. Husk å ta høyde for ekstrautstyr, slitasje og hvor mange timer motoren har gått.

par som har kjøpt båt og signerer kjøpekontrakt båt

4. Skriv kjøpekontrakt

Når du har bestemt deg for hvilken båt du har tenkt til å kjøpe er det veldig lurt å skrive kontakt. Det anbefales at kontrakten fylles ut i felleskap mellom selger(e) og kjøper(e).

Kjøpekontrakt båt
Forbrukerrådet har laget en oversiktlig og god kontrakt. Du kan velge mellom å:

 • laste ned kontrakten i PDF, fylle ut feltene, printe ut og signere
 • fylle ut digital kontrakt med digital signering
  Hver signatur koster 20 kr og betales med Vipps av den som oppretter kontrakten.

Etter utfylling bør kontrakten leses nøye igjennom av begge parter og signeres. Begge parter bør beholde en signert kopi hver.

5. Låne, refinanisere eller kjøpe

De færreste tjener penger på å eie en båt, og det er surt å sitte igjen å betale på en båt i etterkant av at båten er solgt igjen. Det finnes flere måter å finansiere en båt på.

Båtlån
Vi gir båtlån uten skipspant til båter under 7 meter. Båter over 7 meter kan registreres i Skipsregisteret, mens båter over 15 meter registreres i Skipsregisteret. Registrerer du båten din i Skipsregisteret kvalifiserer du til lån med skipspant og du vil også få gustigere lånebetingelser. Da blir båten sikkerhet for lånet, og må derfor også kaskoforsikres.

Refinansiering eller flexilån
En annen måte å finansiere båten på er å refinansiere boliglånet, slik at du bygger båtlånet inn i boliglånet. Da anbefales det å øke innbetalingene i tilsvarende periode som du normalt ville hatt for et båtlån, ellers kan du sitte igjen med å betale mer for båten enn ved et vanlig båtlån. En annen måte å "bake" båtlånet inn i boliglånet på, er via et flexilån.

Tips:
Det kan være smart å betale ned på lånet i takt med verdifallet på båten, slik at du ikke sitter igjen med restgjeld den dagen du skal selge.

dame og mann har kjøpt båt med båtforsikring

6. Forsikring av båten

Ting skjer. Ikke minst på sjøen. Heldigvis kan du forsikre deg både mot uhell, ubudne gjester, redning og ferieavbrudd. Du kan velge mellom delkasko, kasko og toppkasko. Bruk vår båtforsikring-kalkulator så får du pris på båtforsikringen før du kjøper.

 • Delkasko
  dekker ansvar, fører og passasjerulykke, brann, tyveri og innbrudd.
 • Kasko
  dekker i tillegg sammenstøt, kantring, grunnstøting, synking, brudd på mast, feilfylling av drivstoff og ferieavbrudd.
 • Toppkasko
  dekker i tillegg skade på seil, motor og opplagsutstyr, jolle, samt ny båt ved totalskade.

 

Se oversikt over hva de ulike båtforsikringene dekker

 

Vet du hvilken båt du skal kjøpe?

7. Båtplass og registrering

Søk på nettet eller oppsøk en havn eller båtforening hvor du kan tenke deg å ha båten din. Populære havner har ofte lange ventelister, men det kan finnes muligheter likevel. 

Båtplass
Du finner mye informasjon på nettet, men det er ikke alltid oppdatert informasjon. Det kan være lurt å ta direkte kontakt med båtforeningen/-havnen der du ønsker deg båtplass. Selv om båtforeningen informerer om full havn og venteliste, kan det være medlemmer som har fremleie av egen plass. Sett deg godt inn i havneregler, vedtekter, vaktinstruks og annen relevant informasjon. Det kan være lurt å velge en havn som har vaktordning, låsbar grind mot brygga osv. 

Registrer båten eller meld eierskifte
Mange båtforeninger og havner krever at båten er registrert og forsikret for å få leie/eie båtplass eller legge til i gjestehavn. Havnen eller andre båteiere kan ha behov for å komme i kontakt med deg som eier båt. Registrerte båter vil ha synlig registreringsnummer, som gjør det enklere å komme i kontakt med deg. Vi anbefaler å registrere og forsikre båten din. Er båten din allerede registrert må du melde eierskifte:

 

8. Opplag og vinterlagring

Når du valgt en havn der du kan eie eller leie plass til båten må du finne ut hvordan du ønsker å lagre båten gjennom vinteren. Skal du velge utendørs- eller innendørslagring? Er det billigere med opplag der du har havn eller et annet sted i nærheten?

Innendørslagring
Innendørslagring er som regel litt dyrere for lommeboka, men det er mange fordeler.

 • Båten står skjermet for vær og vind.
 • Den kan stå mindre tilgjengelig for tyveri.
 • Du slipper å dekke til båten på samme måte som når du har båten stående ute. 
 • Når båten står varmt og tørt får du også større mulighet til å drive med vedlikehold av båten hele året. 

Utendørslagring
Ved utendørslagring er det veldig viktig å sikre båten for vær og vind. Velg en stødig båtkrybbe og stativ til å ha båten på. Presenninger av dårlig kvalitet må ofte byttes ut hvert år, men de av god kvalitet vil vare i flere år. Det er viktig å sikre presenningen godt. Hvis presenningen blir stående å blafre hele vinteren er det større sjanse for at den blir slitt ut.

Alternativet til presenning er krympeplast. Men husk at både presenning og krympeplast kan revne, tau kan ryke osv. så det er viktig å jevnlig se til båten over hele vinteren.

9. Vedlikehold og vårpuss

Du får mye igjen for å vedlikeholde båten. Redningsselskapet har noen gode råd for vedlikehold før båten vinterlagres og for vårpussen før du setter båten på sjøen igjen:

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }