Private Banking

Med Private Banking får du personlig rådgivning som følger opp dine investeringer og formue. Tjenesten er tilpasset deg med en mer kompleks økonomi.

Rådgivere som forstår dine utfordringer

Hos oss får du tett oppfølging av rådgivere som forstår dine behov. 

Du får også tilgang til konsernets beste kompetanse med spesialisert kunnskap innen ulike fagfelt. 

Vi kombinerer vår fagkunnskap med dine individuelle behov for å finne den beste måten å forvalte din formue på. Tjenester og kompetanse

For deg med behov utover husstanden

Vi tilbyr helhetlig rådgivning som dekker din samlede økonomi, både privat og for ditt holdingselskap/holdingstruktur. Gjennom kartlegging av din samlede økonomi finner vi de beste løsningene for  å forvalte din økonomi, enten det gjelder finansielle plasseringer, eiendommer, andre eierinteresser, skatt eller arv.

Erfarne rådgivere som er tett på

En Private Banker som kjenner din situasjon, dine målsettinger og planer fremover vil være ditt kontaktpunkt. Gjennom rådgiveren får du også tilgang til et stort kontaktnettverk med spisskompetanse innen relevante felter, i banken og gjennom våre datterselskap.

Et unikt kontaktnett

Kompetansenettverket gir tilgang til et bredt spekter av økonomiske, finansielle og juridiske tjenester. Vi har tette samarbeid med en rekke lokale partnere og som Private Banking-kunde vil du få invitasjoner til relevante seminarer og webinarer, i tillegg til andre arrangementer - både faglige og sosiale.

Spesialister i hvert hjørne av huset

I samarbeid med datterselskap kan vi yte bistand innen de fleste områder av din økonomi. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN tar seg av dine regnskapsbehov, EiendomsMegler 1 Midt-Norge kan bistå med eiendomsspørsmål og SpareBank 1 Markets tilbyr aksjetjenester og kapitalrådgivning.

Kapitalrådgivning

Kapitalrådgivning er et tilbud som passer for selskaper, stiftelser, offentlig sektor og formuende personer som ønsker å investere større pengebeløp for fremtiden.

Du får en skreddersydd portefølje basert på en individuell finansstrategi og uavhengig forvaltning. Din spesialist i banken hjelper deg med god rådgivning underveis, og holder deg løpende oppdatert.

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for SpareBank 1 SMN. 

Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også både nasjonalt og globalt. Vi følger bærekraftsmålene til FN og har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

Private Banking

Liv Melleby
Banksjef Private Banking
Tlf. 970 08 502
Anne Valstad-Aalmo
Private Banker
Tlf. 957 38 416
Eldar Rønning
Private Banker
Tlf. 917 73 537
Geir Sunde
Private Banker
Tlf. 907 38 581
Kenneth Tjønna
Private Banker
Tlf. 913 64 730
Kent Jakobsen
Private Banker
Tlf. 991 55 079
Øyvind Thomassen
Private Banker
Tlf. 977 90 604