Aksjer og investering

Private Banking

Private Banking er en tjeneste som er tilpasset deg med en mer kompleks økonomi. Du får personlig rådgivning og oppfølging av dine investeringer og formue. 

Tett oppfølging og rådgivere som forstår dine behov.
Tilgang til konsernets beste kompetanse innen ulike fagfelt.
Fagkunnskap som sikrer deg den beste formuesforvaltningen, tilpasset dine behov.

Tjenester og kompetanse

Rådgivning utover husstanden

Vi tilbyr helhetlig rådgivning som dekker din samlede økonomi, både privat og for ditt holdingselskap/holdingstruktur. Gjennom kartlegging av din samlede økonomi finner vi de beste løsningene for å forvalte din økonomi, enten det gjelder finansielle plasseringer, eiendom, andre eierinteresser, skatt eller arv. 

Erfarne rådgivere som er tett på

En Private Banker som kjenner din situasjon, dine målsettinger og planer fremover vil være ditt kontaktpunkt. Gjennom rådgiveren får du også tilgang til et stort kontaktnettverk med spisskompetanse innen relevante felter, i banken og gjennom våre datterselskap.

Et unikt kontaktnett

Kompetansenettverket gir tilgang til et bredt spekter av økonomiske, finansielle og juridiske tjenester. Vi har tette samarbeid med en rekke lokale partnere og som Private Banking-kunde vil du få invitasjoner til relevante seminarer og webinarer, i tillegg til andre arrangementer – både faglige og sosiale. 

Spesialister i hvert hjørne av huset

I samarbeid med våre datterselskap kan vi yte bistand innen de fleste områder av din økonomi.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er et komplett økonomi- og teknologihus som tar seg av alle dine regnskapsbehov – alt fra regnskap, lønn, rådgivning, HR og IT-løsninger. 

SpareBank 1 Markets tilyr aksjetjenester og kapitalrådgivning. Kapitalrådgivning er et tilbud som passer for selskaper, stiftelser, offentlig sektor og formuende personer som ønsker å investere større pengebeløp i fremtiden. 

Du får en skreddersydd portefølge basert på en individuell finansstrategi og uavhengig forvaltning. Din spesialist i banken hjelper deg med god rådgivning underveis, og holder deg løpende oppdatert. 

Rapporter fra Markets finner du her

Dersom du har spørsmål knyttet til kjøp, salg, utleie eller noe helt annet innen eiendom, kan du få hjelp av lokalkjente meglere hos EiendomsMegler 1 Midt-Norge.


Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for SpareBank 1 SMN.

Det lokale er spesialt viktig, men vi tenker også både nasjonalt og globalt. Vi følger bærekraftsmålene til FN og har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. 

Private Banking

Liv Melleby
Banksjef Private Banking
Tlf. 970 08 502
Anne Valstad-Aalmo
Private Banker
Tlf. 957 38 416
Eldar Rønning
Private Banker
Tlf. 917 73 537
Geir Sunde
Private Banker
Tlf. 907 38 581
Kenneth Tjønna
Private Banker
Tlf. 913 64 730
Øyvind Thomassen
Private Banker
Tlf. 977 90 604
Kent Jakobsen
Private Banker og Investeringsrådgiver
Tlf. 991 55 079
Linda Løvik Karlsen
Private Banker og Investeringsrådgiver
Tlf. 468 01 463
Bjarte Brende Venås
Investeringsrådgiver
Tlf. 928 13 596
Ellen Sofie Lona
Investeringsrådgiver
Tlf. 918 52 022
Lena Nordhøy Rolfsen
Investeringsrådgiver
Tlf. 410 05 509
Tor Kristian Haug
Investeringsrådgiver
Tlf. 959 30 381