Koronavirus og forsikring

Informasjon, spørsmål og svar om koronaviruset, for privatpersoner og bedrifter.

Denne siden ble sist oppdatert 02.09.2021 kl. 10:00

Utenriksdepartementets (UD) globale reiseråd gjelder til 1. oktober 2021 for alle land utenfor EØS/Schengen-området, og Storbritannia. Det betyr at UD vil at du at skal unngå reiser til disse landene, så sant ikke reisen er strengt nødvendig.
 

Skal du reise til land i EØS/Schengen-området, eller Storbritannia?

Du kan nå fritt reise til land i dette området, og reiseforsikringen vil gjelde som vanlig både før og under reisen.

 • Det finnes likevel noen viktige unntak for reiser innen EØS/Schengen og Storbritannia. Du finner mer om dette lenger ned på siden.
 • Folkehelseinstituttet (FHI) begynte i juli 2021 å bruke fargekoder for innreisekarantene i Norge, men disse har ingen betydning for dekningen til reiseforsikringen din.

 

VIKTIG NÅR DU SKAL MELDE SAK TIL OSS!

 • Det blir enda enklere for både oss og deg hvis du melder saken din til oss etter datoen du skulle ha reist.
 • Behandlingstiden blir kortere hvis du sender oss bekreftelse fra fly- eller reiseselskap på hva du eventuelt får igjen av penger fra dem. 
 • Reiseforsikringen dekker det samme for vaksinerte og uvaksinerte.
 • Skal du til et land med reiseråd? Reiseforsikringen er gyldig i land med reiseråd hvis reisen din er en såkalt nødvendig reise. Du kan lese mer om hva vi regner som en nødvendig reise lenger ned på denne siden under «Nødvendige reiser»: Er reiseforsikringen din gyldig hvis du reiser til land med reiseråd?»

 

Hva dekker reiseforsikringen når du reiser innenfor EØS/Schengen-området, og i Storbritannia?

Reiseforsikringen gjelder som vanlig hvis du drar til disse områdene, og du kan avbestille reisen hvis du for eksempel blir plutselig syk før reisen.

Du bør likevel legge spesielt godt merke til disse punktene:

 • FHIs smittevernråd: Folkehelseinstituttet (FHI) gir såkalte «smittevernråd» for reiser til og fra blant annet land i EØS/Schengen-området og Storbritannia. Vi dekker ikke avbestillinger til land som omfattes av disse rådene.
 • Karantene i Norge: Myndighetene kan gi reiseråd til land innenfor EØS/Schengen eller Storbritannia hvis landene har «særlig høy smitte». Det kan bety at du må i karantene når du kommer tilbake til Norge. Vi dekker dessverre ikke noen av utgiftene du kan få på grunn av en slik karantene.
 • Hva betyr de nye fargekodene til FHI: De nye fargekodene som Folkehelseinstituttet (FHI) begynte å bruke 5. juli 2021 har ikke betydning for dekningen til reiseforsikringen din. Myndighetene bruker nå fargekodene til å styre karantenereglene for de som kommer fra utlandet, og kodene sier derfor ikke lenger noe om land er trygge å reise til. Du kan holde deg oppdatert på fargekodene på FHI sine sider.
 • Karantene i landet du reiser til: Vi dekker ikke ekstrautgiftene dine hvis du må i karantene i landet du reiser til.
 • Hvis reiserådet endres mens du er i landet: Vi dekker ikke ekstrautgiftene dine hvis UD gir reiseråd for landet du er i, og du derfor vil dra hjem før du hadde tenkt. Reiseforsikringen din er likevel fortsatt gyldig hvis reiserådet forandres mens du er i landet.

 

Hvilke avbestillinger dekker dere til land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia?

Hovedregelen er at vi fram til og med 1. oktober 2021 dekker avbestilling til land eller områder der UD har gitt reiseråd. Reisen din må likevel være kjøpt før 12. mars 2020 for at du skal kunne søke om erstatning hos oss.

Kjøpte du reisen mens landet hadde reiseråd eller var «rødt» etter FHIs gamle fargekoder (kodene fra før juli 2021), men så har reiserådet blitt fjernet igjen på reisedagen?

 • Fra 1. september 2021 dekker vi avbestilling av reisen også når avbestillingen skyldes noe som vanligvis dekkes av reiseforsikringen (akutt sykdom, benbrudd, dødsfall i nær familie og så videre).
 • Hvis reiserådet er fjernet, men avbestillingen skyldes korona-relaterte ting som frykt for karantene, innreiserestriksjoner i landet du skal til eller liknende, dekker vi ikke avbestilling. 

Du finner reiserådene fra UD her.

 

Hva dekker reiseforsikringen når du reiser til land på EUs såkalte tredjelandsliste?

Land og områder som står på denne listen kan bli fritatt for UDs reiseråd. Det betyr at du kan dra til disse landene og områdene også når reisen ikke er nødvendig.

Reiseforsikringen gjelder i så fall på samme måte som ved reiser i EØS/Schengen-området (Se punktet «Hva dekker reiseforsikringen når du reiser innenfor EØS/Schengen-området, og i Storbritannia» over for mer informasjon).

Ettersom listen over land og områder oppdateres jevnlig, må du selv sjekke myndighetenes oversikt og se om landet du vil reise til står på listen. Disse landene er merket med fargen lilla.

 

Dekker dere avbestilling av ferie- og fritidsreiser i Norge? Og hva dekker reiseforsikringen i Norge?

Vi dekker avbestilling av innenlandsreiser hvis du blir satt i såkalt myndighetspålagt karantene på grunn av korona. Dette dekker vi fra 1. mai 2021 og foreløpig fram til 30. oktober 2021.

Reiseforsikringen dekker naturligvis også vanlige avbestillinger, som vil si avbestillinger som skyldes for eksempel akutt sykdom eller dødsfall i nærmeste familie.

 

Dette du gjøre før du melder sak til Fremtind
Har du avbestilt reisen din? Vi kan dessverre ikke behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller liknende.

MERK! Reisen din må være bestilt før 12. mars 2020, eller mens området du skulle reist til var grønt eller gult, for at du skal kunne søke oss om erstatning.

Vi kan behandle saken din raskere hvis du følger det som står i denne listen:

1)     Du skal alltid først avbestille reisen din hosflyselskap, turoperatør, hotell eller liknende.

2)     Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen, som viser hvor mye penger du får tilbake.

3)     Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftlig bekreftelse fra flyselskap, hotell e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen.

4)     Nå kan du melde saken din til oss.

5)      Dette er dokumentasjonen vi trenger for å behandle saken din:

 • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende.
 • Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotell eller liknende.
 • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
 • Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

 


«Nødvendige reiser»: Er reiseforsikringen din gyldig hvis du reiser til land med reiseråd?
Vi skjønner veldig godt at kundene våre noen ganger må reise. Reiseforsikringen dekker derfor reiser til såkalte røde land, eller land med reiseråd fra UD, hvis reisen er nødvendig. Dette er reisene vi regner som nødvendige:

 • Skader på hus, bygning eller leilighet som du har i utlandet. Du kan også reise på grunn av nødvendig vedlikehold, det vil si vedlikehold som må gjøres for å unngå skader på boligen. 
 • Dødsfall, begravelse, eller akutt, alvorlig sykdom i nærmeste familie. For hva som regnes som nærmeste familie kan du se definisjonen i vilkårene i forsikringen din.
 • Medisinsk og livsnødvendig behandling. Dette gjelder ikke ved såkalt vedlikeholdsbehandling, oppfølgingstimer, rutinemessig kontroll, innførsel av medisin til Norge eller liknende.
 • Hentereise ved adopsjon.
 • Rettssak hvor du selv må møte opp.
 • Fornyelse av pass/visum hvor du selv må møte opp.
 • Studenter i utlandet. Gjelder for høyskole- og universitetsnivå. 
 • Samvær mellom foreldre og barn. Gjelder ved fastsatt samværsrett. 
 • Tjenestereiser: Gjelder for bedrifter som har tjenestereiseforsikring for de ansatte, og når arbeidsgiver vurderer reisen som strengt nødvendig.

Viktig!

Hvis du er på en nødvendig reise, må du kunne dokumentere grunnen til at du dro. Du trenger ikke gjøre dette før du reiser, men vi trenger dokumentasjonen hvis du melder en sak til oss senere.

Dokumentasjon kan for eksempel være takstrapport hvis boligen er skadet, bekreftelse fra adopsjonskontoret, attest ved alvorlig sykdom eller dødsfall og liknende.

Vi oppfordrer uansett alle til å lese myndighetenes reiseråd nøye, og å unngå ferie- og fritidsreiser til land eller områder hvor det finnes reiseråd eller restriksjoner på reiser. Myndighetene i andre land kan dessuten ha egne regler for hva som er en nødvendig reise, og det er derfor veldig viktig at du som reisende setter deg inn i reglene til landet du reiser til.
 


Reiser til land med reiseråd

Jeg har tatt vaksine mot korona. Betyr det at jeg nå kan reise mellom landene, og at reiseforsikringen gjelder som vanlig?

Det er smittesituasjonen i hvert enkelt land eller område som bestemmer om du kan reise dit. Det er med andre ord viktig at du fortsatt forholder deg til myndighetens reiserestriksjoner og Utenriksdepartementets reiseråd. Disse rådene avgjør dessuten om reiseforsikringen din er gyldig eller ikke gyldig.
 

Jeg har fått evakueringsråd fra lokale myndigheter i landet jeg befinner meg, men ikke av UD. Hva dekker dere?
Vi dekker bare evakuering når beordringen kommer fra UD. Hvis lokale myndigheter ber deg evakuere, må du dekke ekstrakostnadene selv.
 

Jeg har reist til et land med reiseråd, men bestilte billetten da landet ikke hadde reiseråd. Hva dekker reiseforsikringen da?

Reiseforsikringen din er ikke gyldig hvis du drar til et land med reiseråd, selv om det ikke hadde reiseråd da du bestilte reisen. Det betyr at du ikke vil få erstatning hvis det skjer noe på reisen.

Unntaket er hvis du drar på en nødvendig reise, da gjelder reiseforsikringen som vanlig. Du kan lese mer om hva vi i Fremtind definerer som «nødvendige reiser» lenger opp på siden.

 

Jeg har reist til et land med reiseråd, og jeg bestilte reisen da landet hadde reiseråd. Hva dekker reiseforsikringen min?

Reiseforsikringen din vil i så fall ikke være gyldig. Se også punktet over: «Jeg har reist til et land med reiseråd, men bestilte billetten da landet ikke hadde reiseråd. Hva dekker reiseforsikringen da?»  

 
Bedrift


Hva er avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikring er en dekning du har gjennom reiseforsikringen din eller reiseforsikringen du har gjennom ditt MasterCard. Den gir deg reiseomkostningene tilbake dersom det skulle oppstå noe uforventet i forkant av reisen.

Les mer om avbestillingsforsikring


meld skade flamme

Fikk du ikke reist?