Vi oppdaterer informasjonen om våre kundar

Har vi tatt kontakt for å få oppdatert informasjon om deg? Her får du litt meir informasjon om kvifor og korleis.

Kvifor oppdaterer vi kundeinformasjonen?

Myndigheitene har bedt alle bankar i Noreg om å oppdatere registrert kundeinformasjon, samt oppdatere legitimasjon på kundane. Det er viktig for oss å beskytte deg mot ID-tjuveri, svindelforsøk og andre formar for økonomisk kriminalitet. Å bidra til det er en del av vårt samfunnsansvar.

Korleis kontakter vi deg?

Du kan bli kontakta per telefon, brev, e-post, SMS eller i nettbank/mobilbank. All informasjon vi mottek blir behandla konfidensielt i samsvar med banken si tausheitsplikt, og vil ikkje bli brukt til andre formål som for eksempel marknadsføring. Når du svarar på spørsmåla våre, hjelper du oss i dette viktige arbeidet. Vi håpar du har forståing for dette, og at du ønskjer å bidra til at vi har riktig informasjon om deg som kunde.

Liv og helse, ikon

Legitimasjonskontroll familie

Ta gjerne med heile familien slik at vi får kontrollert alle sin legitimasjon samtidig.

Kva treng vi av deg ved legitimasjonskontroll?

Med dei nye krava til myndigheitene må vi oppdatere kundearkivet vårt. Vi ønskjer at du møter opp i eit av bankkontora våre for å framvise legitimasjon. Hugs å ta med pass. 

Våre bankkontor og opningstider

Kan du ikkje legitimere deg med pass er det fint om du tek kontakt, slik at vi finn ei god løysing.

Har du spørsmål er du hjarteleg velkomen til å ta kontakt med kundesenteret vårt eller kome innom eitt av våre bankkontor.