SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner

Selskapet ble etablert i 1. kvartal 2015 og har siden oppstarten vokst til å omfatte 26 kontorer, i hele Sør-Norge. Selskapet har siden oppstarten fått en solid markedsposisjon, og er i dag blant landets største selskap på regnskaps- og rådgivningstjenester.

ForretningsPartner tilbyr fagspesialister innen økonomi, bank og finans som sikrer at du får dekket et bredt spekter av tjenester fra en leverandør som ønsker å videreutvikle selskapet ditt sammen med deg.

SR-Boligkreditt

SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA som etablert i 2. kvartal 2015. Selskapets formål er å kjøpe boliglån av SpareBank 1 SR-Bank og å finansiere dette ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom SR-Boligkreditt AS kan SpareBank 1 SR-Bank diversifisere og optimalisere sin funding.

Kredittratingbyrået Moody’s har gitt rating Aaa til SR-Boligkreditt AS. 

Finstart Nordic

Finstart Nordic AS ble formelt etablert 1. januar 2018. Selskapets formål er å være SpareBank 1 SR-Banks "innovative arm", en oppstartsfabrikk for nye idéer. Finstart Nordic er i dag landets største fond og oppstartsfabrikk innenfor fintech.

Selskapet skal bidra til å utvikle et enda bedre kundetilbud for SpareBank 1 SR-Bank sine kunder gjennom utvikling av finansielle tjenester.

Monio

Monio AS, tidligere Monner, formidler folkefinansiering til små og mellomstore bedrifter i eiendomsmarkedet. Selskapet er regulert av Finanstilsynet med tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler.

Monio AS ble etablert i 2017 og har kontor i Oslo. Monio er en digital plattform som kobler sammen eiendomsprosjekter med kapital. Selskapet er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA.

EiendomsMegler 1 

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har kontorer på Sørvestlandet og i Oslo, med eiendomsmeglere med spesialkompetanse innen prosjekt, næring og boligutleie, i tillegg til boligmegling. EiendomsMegler 1 SR-Eiendom har egen oppgjørsavdeling som sørger for raskt og ryddig oppgjør.