Våre datterselskap

Her får du en oversikt over våre datterselskap og tilknyttede selskaper.


  • EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har 30 kontorer i Rogaland, Agder og Hordaland. Kontorene er samlokalisert med SpareBank 1 SR-Bank. Flere av våre avdelinger er representert med eiendomsmeglere med spesialkompetanse innen prosjekt, næring og boligutleie, i tillegg til boligmegling. Vi har en egen oppgjørsavdeling som sørger for raskt og ryddig oppgjør. Les mer

  • SR-Forvaltning AS er bankens forvaltningshus med spesialkompetanse innen finansforvaltning. Vi investerer typisk i selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne. Vår investeringsfilosofi er langsiktig, aktiv og verdiorientert. SR-Forvaltning tilbyr i dag fondsforvaltning og diskresjonær forvaltning - aktiv forvaltning. Les mer

  • SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS er en ledende kunnskapsbedrift innen regnskap og økonomisk rådgiving. Vår ambisjon er å være en nær og profesjonell samarbeidspartner for næringslivskunder i alle bransjer. Ved å tilby skreddersydde webløsninger tilpasset bedriftens behov og en personlig rådgiver for individuell oppfølging, ønsker vi å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder. Les mer   

  • SR-Boligkreditt AS er et heleid selskap av SpareBank 1 SR-Bank og ble etablert i 2015 med det formål å forvalte utlån og utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Les mer

  • SR-Investering AS skal bidra til verdiskapning i konsernets markedsområde gjennom å tilføre bedrifter egenkapital, nettverk og kompetanse. Vi investerer direkte i bedrifter og gjennom Private Equity-, venture- og såkornfond.

  • Leasingselskapet SR-Finans ble fusjonert inn i morselskapet den 01.01.2017. Her er den siste årsrapporten for SR-Finans for året 2016.