EiendomsMegler 1 

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har 30 kontorer i Rogaland, Agder og Vestland. Kontorene er samlokalisert med SpareBank 1 SR-Bank. Flere av våre avdelinger er representert med eiendomsmeglere med spesialkompetanse innen prosjekt, næring og boligutleie, i tillegg til boligmegling. Vi har en egen oppgjørsavdeling som sørger for raskt og ryddig oppgjør.

SR-Forvaltning

SR-Forvaltning AS har konsesjon for forvaltning av verdipapirfond og til å drive aktiv forvaltning. SR-Forvaltning utvidet høsten 2018 virksomheten ved å etablere flere nye verdipapirfond. Selskapet forvalter ved inngangen til 2019 åtte verdipapirfond, herav tre aksjefond, to obligasjonsfond og tre kombinasjonsfond. SR-Forvaltning forvalter i tillegg diskresjonære porteføljer for SpareBank 1 SR-Bank ASA sin pensjonskasse, samt for eksterne kunder under diskresjonære mandat. Den eksterne kundebasen består av pensjonskasser, offentlige og private virksomheter, samt formuende privatpersoner.

SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner AS

Selskapet ble etablert i 1. kvartal 2015 og har siden oppstarten vokst fra 0 til nærmere over 100 mill kroner i omsetning. Selskapet har åtte kontorer, fire i Rogaland, tre i Bergen og et på Agder. Selskapet har siden oppstarten fått en solid markedsposisjon, og opplever en god tilførsel av nye kunder med behov for moderne og effektiv regnskapsførsel. Forretningsområder innen rådgivning og lønn/HR er også i vekst, på dette området opplever selskapet at det er god etterspørsel i markedet.

SR-Boligkreditt AS

SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap og ble etablert i 2. kvartal 2015. Selskapets formål er å kjøpe boliglån av SpareBank 1 SR-Bank og å finansiere dette ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom SR-Boligkreditt AS kan SpareBank 1 SR-Bank diversifisere og optimalisere sin funding. Moody’s har gitt sin beste rating, Aaa til SR-Boligkreditt AS. 

FinStart Nordic AS

Selskapet ble formelt etablert 1. januar 2018 og er en oppstartsfabrikk for nye idéer. FinStart Nordic skal bidra til å utvikle et enda bedre kundetilbud gjennom utvikling av finansielle tjenester, kombinert med en finansiell oppside. I 2018 har FinStart Nordic gått inn på eiersiden i seks selskaper. Selskapet har kontor i Oslo

Monner

Monner leverer helhetlige tjenester til bedrifter i oppstarts- og vekstfasen i hele Norge. Selskapet ble etablert i 2017 og har kontor i Oslo. Monner er en digital låneplattform for småbedrifter. I tillegg til å formidle finansiering og abonnement på bank- og regnskapstjenester hjelper Monner bedrifter til å nå nye potensielle kunder gjennom markedsføring av nye prosjekter som bedriften trenger kapital til. Markedsføringen foregår målrettet på ulike digitale plattformer og i sosiale medier. Slik hjelper Monner små bedrifter å vokse.