• EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har 30 kontorer i Rogaland, Agder og Hordaland. Kontorene er samlokalisert med SpareBank 1 SR-Bank. Flere av våre avdelinger er representert med eiendomsmeglere med spesialkompetanse innen prosjekt, næring og boligutleie, i tillegg til boligmegling. Vi har en egen oppgjørsavdeling som sørger for raskt og ryddig oppgjør. 

   

  Her finner du mer informasjon om EiendomsMegler 1 SR-Eiendom

 • SR-Forvaltning AS er bankens forvaltningshus med spesialkompetanse innen finansforvaltning. Vi investerer typisk i selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne. Vår investeringsfilosofi er langsiktig, aktiv og verdiorientert. SR-Forvaltning tilbyr i dag fondsforvaltning og diskresjonær forvaltning - aktiv forvaltning. 

   

  Les mer om SR-Forvaltning

 • SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS er en ledende kunnskapsbedrift innen regnskap og økonomisk rådgiving. Vår ambisjon er å være en nær og profesjonell samarbeidspartner for næringslivskunder i alle bransjer. Ved å tilby skreddersydde webløsninger tilpasset bedriftens behov og en personlig rådgiver for individuell oppfølging, ønsker vi å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder.

   

  Her kan du lese mer om SpareBank 1 Regnskapshuset SR

 • SR-Boligkreditt AS er et heleid selskap av SpareBank 1 SR-Bank og ble etablert i 2015 med det formål å forvalte utlån og utstede obligasjoner med fortrinnsrett. 

   

  Mer om SR-Boligkreditt

 • FinStart Nordic AS (tidligere SR-Investering AS) hadde oppstart 1. januar 2018 og er konsernets innovasjonssatsing. Selskapet skal drives som en kombinasjon av venture- og oppstartsselskap, og skal være en oppstartsfabrikk for nye ideer, samt utfordre bankens egne forretningsmodeller.

   

  Les mer om oppstartsfabrikken

 • Leasingselskapet SR-Finans ble fusjonert inn i morselskapet den 01.01.2017. Her er den siste årsrapporten for SR-Finans for året 2016.