SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner

Selskapet ble etablert i 1. kvartal 2015 og har siden oppstarten vokst til å omfatte 26 kontorer, i hele Sør-Norge. Selskapet har siden oppstarten fått en solid markedsposisjon, og er i dag blant landets største selskap på regnskaps- og rådgivningstjenester.

ForretningsPartner tilbyr fagspesialister innen økonomi, bank og finans som sikrer at du får dekket et bredt spekter av tjenester fra en leverandør som ønsker å videreutvikle selskapet ditt sammen med deg.

SR-Boligkreditt

SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA som etablert i 2. kvartal 2015. Selskapets formål er å kjøpe boliglån av SpareBank 1 SR-Bank og å finansiere dette ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom SR-Boligkreditt AS kan SpareBank 1 SR-Bank diversifisere og optimalisere sin funding.

Kredittratingbyrået Moody’s har gitt rating Aaa til SR-Boligkreditt AS. 

Finstart Nordic

Finstart Nordic AS ble formelt etablert 1. januar 2018. Selskapets formål er å være SpareBank 1 SR-Banks "innovative arm", en oppstartsfabrikk for nye idéer. Finstart Nordic er i dag landets største fond og oppstartsfabrikk innenfor fintech.

Selskapet skal bidra til å utvikle et enda bedre kundetilbud for SpareBank 1 SR-Bank sine kunder gjennom utvikling av finansielle tjenester.

Monio

Monio AS, tidligere Monner, formidler folkefinansiering til små og mellomstore bedrifter i eiendomsmarkedet. Selskapet er regulert av Finanstilsynet med tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler.

Monio AS ble etablert i 2017 og har kontor i Oslo. Monio er en digital plattform som kobler sammen eiendomsprosjekter med kapital. Selskapet er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA.

EiendomsMegler 1 

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har kontorer på Sørvestlandet og i Oslo, med eiendomsmeglere med spesialkompetanse innen prosjekt, næring og boligutleie, i tillegg til boligmegling. EiendomsMegler 1 SR-Eiendom har egen oppgjørsavdeling som sørger for raskt og ryddig oppgjør.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }