Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank har siden starten i 2012 tildelt 3602 gaver for til sammen 441 millioner kroner.

Gavemottakerne er fra regionen Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Det er daglig leder Tor Dahle, gave-og kommunikasjonssjef Ellen Berg Instefjord, administrasjonssjef Marit Refvem og prosjektleder Jannicke Haugan som jobber med alle de ulike gaveprosjektene. De får også god hjelp av kunderåd, tidligere bankråd, som kjenner lokalmiljøene i regionen og ser hvor behovene er størst i de ulike delene av markedsområdet vårt. Styret i stiftelsen beslutter alle tildelingene.

Bankens største eier

SpareBank 1 SR-Bank har historisk gitt en del av overskuddet til organisasjoner, lag og ulike typer allmennyttige formål som har kommet barn og voksne i vår landsdel til gode. Siden 2012 har det vært vår største eier, Sparebankstiftelsen SR-Bank, som tar denne viktige arven videre. 

Stiftelsen får inn 1500 søknader årlig fra lag og foreninger i vårt markedsområde. Beløpene som deles ut varierer fra 5000 kr og opp til 6 millioner. De fleste er engangssummer, mens andre prosjekter følger stiftelsen over flere år. Stiftelsen samarbeider med mange organisasjoner. I tillegg har den samarbeidsprosjekter med kommuner.

Hvem kan søke om støtte?

Hvert halvår kan organisasjoner, lag og andre med gode allmennyttige formål i Hordaland, Rogaland og Agder søke om støtte. Mer informasjon om søknadsfrister og hvilke formål som prioriteres finner du på srstiftelsen.no