Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank har siden starten i 2012 tildelt 3602 gaver for til sammen 441 millioner kroner.

Gavemottakerne er fra regionen Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Det er daglig leder Tor Dahle, gave-og kommunikasjonssjef Ellen Berg Instefjord, administrasjonssjef Marit Refvem og Leder Prosjekt og strategi Jannicke Haugan som jobber med alle de ulike gaveprosjektene. De får også god hjelp av kunderåd, tidligere bankråd, som kjenner lokalmiljøene i regionen og ser hvor behovene er størst i de ulike delene av markedsområdet vårt. Styret i stiftelsen beslutter alle tildelingene.

Bankens største eier

SpareBank 1 SR-Bank har historisk gitt en del av overskuddet til organisasjoner, lag og ulike typer allmennyttige formål som har kommet barn og voksne i vår landsdel til gode. Siden 2012 har det vært vår største eier, Sparebankstiftelsen SR-Bank, som tar denne viktige arven videre. 

Stiftelsen får inn 1500 søknader årlig fra lag og foreninger i vårt markedsområde. Beløpene som deles ut varierer fra 5000 kr og opp til 6 millioner. De fleste er engangssummer, mens andre prosjekter følger stiftelsen over flere år. Stiftelsen samarbeider med mange organisasjoner. I tillegg har den samarbeidsprosjekter med kommuner.

Hvem kan søke om støtte?

Hvert halvår kan organisasjoner, lag og andre med gode allmennyttige formål i Hordaland, Rogaland og Agder søke om støtte. Mer informasjon om søknadsfrister og hvilke formål som prioriteres finner du på srstiftelsen.no