Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank har siden starten i 2012 tildelt 5755 gaver på til sammen 876 millioner kroner.

Sparebankstiftelsen SR-Bank disponerer av overskuddet og deler i tråd med sparebanktradisjoner ut gaver til allmennyttige formål. Gavemottakerne er fra stiftelsens geografiske nedslagsfelt Rogaland, Agder og tidligere Hordaland.

Stiftelsen velger ut aktuelle prosjekter blant søkere som har sendt inn søknad via Stiftelsens hjemmeside.

Kunderådene i SpareBank 1 SR-Bank, tidligere kjent som bankråd, kan komme med anbefaling på breddegaver basert på kjennskap til lokalmiljøene i regionen. Styret i stiftelsen beslutter alle tildelingene innenfor Stiftelsens gavepolitikk og prioriterte formål.

Muligheten for å søke om gave på Stiftelsens nettside lyses ut to ganger i året.

Bankens største eier

SpareBank 1 SR-Bank har historisk gitt en del av overskuddet til organisasjoner, lag og ulike typer allmennyttige formål i lokalsamfunnet det vi har vårt virke. I 2012 ble samfunnskapitalen overført til Sparebankstiftelsen SR-Bank, som siden da har vært vår største eier.

Det er i dag Stiftelsen som forvalter avkastningen på samfunnskapitalen til allmennyttige formål, og dermed viderefører den viktige sparebanktradisjonen.

Stiftelsen får inn omtrent 1500 søknader årlig fra lag og foreninger i vårt markedsområde. Beløpene som deles ut varierer fra 5.000 kr og opp til 6 millioner kr.

De fleste gavene tildeles som engangssummer, men i enkelte tilfeller følger stiftelsen konkrete prosjekter over flere år. Stiftelsen samarbeider med mange organisasjoner. I tillegg har den samarbeidsprosjekter med kommuner.

Hvem kan søke om støtte?

Hvert halvår kan organisasjoner, lag og andre søke om støtte til gode, allmennyttige formål i stiftelsens geografiske nedslagsfelt. Mer informasjon om søknadsfrister og hvilke formål som prioriteres finner du på sidene til Sparebankstiftelsen SR-Bank. (Link til ekstern nettside)

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }