Yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter må ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Forsikringen dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene.
De ansatte får erstatning ved sykdom og skade i forbindelse med jobben.
Alle ansatte er dekket, både heltidsansatte og deltidsansatte.

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk og kan kjøpes for seg selv eller i en av pakkene God start, Tryggere bedrift eller Attraktiv arbeidsgiver.


Verdt å vite om yrkeskadeforsikring


Har du eller noen av dine nærmeste vært utsatt for skade eller sykdom?