SpareBank 1 Regnskap versjon 208

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 19. desember 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Navneendring på konto 6909
  Kontoen har endret navn fra "Annen telekommunikasjon" til "Tilbakeføring privat andel elektronisk kommunikasjon".

 • Økt kapasitet i EHF-mottak
  Du kan nå motta EHF-filer med en størrelse på opptil 100 MB.

Lønn

 • Forbedringer på import av variable poster via lønnsmodulen
  Variable poster kan importeres via importsentralen eller via funksjonen Variable poster i lønnsmodulen. Sistnevnte har nå like muligheter som importsentralen. Hvis importen inneholder variable poster knyttet mot avdelinger eller prosjekter som ikke allerede finnes i systemet, vil disse nå opprettes automatisk.

Salg

 • KID vises på blankett ved factoring
  En faktura sendt som factoring viser nå KID, selv om valget om KID ikke er aktivert under innstillinger.