Åpenhetsloven

Loven skal påse at bedrifter har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også rett til å få vite hvordan vi som bedrift håndterer negative konsekvenser av dette.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er et av fire utvalgte bærekraftsmål vi har ekstra fokus på. Dette gjelder direkte i egen virksomhet, gjennom innkjøp av varer og tjenester og formidling av tjenester og produkter gjennom samarbeidspartnere og produktselskaper.

Retningslinjer relatert til åpenhetsloven

I bærekraftsbiblioteket finner du dokument som reflekterer disse prinsippene, og sørger for at vi utøver aktsomhet både i egen virksomhet og i leverandørkjeden når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  • Retningslinjer for utførelse av aktsomhetsvurderingen
  • Mangfold- og likestillingsrapport
  • Retningslinjer for bærekraft i innkjøp
  • Bærekraftsrapporten

Aktsomhetsvurderinger

SpareBank 1 Hallingdal Valdres jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjøres gjennom aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Aktsomhetsvurderingene skal sikre at vi ivaretar vårt sosiale ansvar ved all virksomhetsutøvelse i selskapet, i leverandørkjeden og våre tilknyttede forretningspartnere.

Våre vurderinger finner du i bærekraftsbiblioteket.

Enhver har rett til innsyn i hvordan SpareBank 1 Hallingdal Valdres arbeider med aktsomhetsvurderinger, i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For ytterligere informasjon send oss en henvendelse.