Funding

 

Fundingstrategi

SpareBank 1 Helgeland utsteder seniorobligasjoner, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Banken skal kunne ha normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

SpareBank 1 Helgeland har offisiell rating A3 fra Moody’s.

Obligasjonslån og låneavtaler

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utstedelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet, og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Se oversikt over alle aktive obligasjonslån.

Bærekraftig finansiering

SpareBank 1 Helgeland jobber med å ferdigstille rammeverk for grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, innenfor både person- og bedriftsmarkedet.

Helgeland Boligkreditt

Helgeland Boligkreditt er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Helgeland. Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

OMF utstedt av Helgeland Boligkreditt har offisiell rating Aaa fra Moody’s.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen, som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.

Vedtekter for SpareBank 1 Helgeland

Her kan du laste ned og lese om bankens vedtekter:

Vedtekter for SpareBank 1 Helgeland

 

Kontaktperson funding

David Aakervik
Finanssjef
475 18 552