Funding

 

Fundingstrategi

SpareBank 1 Helgeland utsteder seniorobligasjoner, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Banken skal kunne ha normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

SpareBank 1 Helgeland har offisiell rating A3 fra Moody’s.

Obligasjonslån og låneavtaler

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utstedelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet, og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. En oversikt over alle våre obligasjonslån er tilgjengelig i Stamdata:

Bærekraftig finansiering

Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån. SpareBank 1 Helgeland har utarbeidet grønt rammeverk for obligasjonsfinansiering av lån innen prosjektkategoriene grønne bygninger og energieffektivitet.

Det fullstendige rammeverket, sammen med positive vurderinger fra både Sustainalytics og Multiconsult, er tilgjengelig i vårt bærekraftsbibliotek.

Helgeland Boligkreditt

Helgeland Boligkreditt er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Helgeland. Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

OMF utstedt av Helgeland Boligkreditt har offisiell rating Aaa fra Moody’s.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen, som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.

 

Kontaktperson funding

Sten Ove Lisø
Treasuryansvarlig
904 79 085