Finanskalender

SpareBank 1 Nord-Norge avholder fire åpne kvartalspresentasjoner per år, hvorav års- og halvårsresultatet også overføres elektronisk via webcast. 

 • Foreløpig årsregnskap for 2017

  Planlagt til 9. februar 2018, ble fremskyndet til 8. februar kl. 20.00

  Representantskapsmøte 

  22. mars 2018

  Kvartalsrapport Q1

  9. mai 2018

  Kvartalsrapport Q2

  8. august 2018

  Kvartalsrapport Q3

  26. oktober 2018

  Ved kvartalsrapportering offentliggjøres tallene på vår nettside kl. 07.15. 

Se også