Finanskalender

SpareBank 1 Nord-Norge avholder fire åpne kvartalspresentasjoner per år, hvorav års- og halvårsresultatet også overføres elektronisk via webcast. 

 • Foreløpig årsregnskap for 2018

  6. februar 2019

  Representantskapsmøte

  21. mars 2019

  Kvartalsrapport Q1

  8. mai 2019

  Kvartalsrapport Q2

  7. august 2019

  Kvartalsrapport Q3

  25. oktober 2019

  Foreløpig årsregnskap for 2019

  13. februar 2020

  Ved kvartalsrapportering skjer offentliggjøring kl. 07.00.

Se også