Finanskalender

SpareBank 1 Nord-Norge avholder fire åpne kvartalspresentasjoner per år, hvorav års- og halvårsresultatet også overføres elektronisk via webcast. 

 • Foreløpig årsregnskap for 2019

  13. februar

  Generalforsamling og representantskapsmøte

  26. mars

  Kvartalsrapport Q1

  13. mai

  Halvårsrapport

  12. august

  Kvartalsrapport Q3

  23. oktober

  Kvartalsrapport Q4

  11. februar 2021

 • Foreløpig årsregnskap for 2018

  6. februar 2019

  Representantskapsmøte

  21. mars 2019

  Kvartalsrapport Q1

  8. mai 2019

  Kvartalsrapport Q2

  7. august 2019

  Kvartalsrapport Q3

  25. oktober 2019

  Foreløpig årsregnskap for 2019

  13. februar 2020

  Ved kvartalsrapportering skjer offentliggjøring kl. 07.00.

Se også