Finanskalender

SpareBank 1 Nord-Norge avholder fire åpne kvartalspresentasjoner per år, hvorav års- og halvårsresultatet også overføres elektronisk via webcast. 

 • Foreløpig årsregnskap for 2016

  15. februar 2017

  Representantskapsmøte 

  28. mars 2017

  Kvartalsrapport Q1

  5. mai 2017

  Kvartalsrapport Q2

  9. august 2017

  Kvartalsrapport Q3

  27. oktober 2017

  Ved kvartalsrapportering offentliggjøres tallene på vår nettside kl. 07.15. 

Se også