Investor

Finanskalender

SpareBank 1 Nord-Norge avholder fire åpne kvartalspresentasjoner per år, hvorav års- og halvårsresultatet også overføres elektronisk via webcast. 

 • Foreløpig årsregnskap 

  9. februar 2016

  Representantskapsmøte 

  16. mars 2016

  Kvartalsrapport Q1

  29. april 2016

  Kvartalsrapport Q2

  11. august 2016

  Kvartalsrapport Q3

  28. oktober 2016

  Ved kvartalsrapportering offentliggjøres tallene på vår nettside kl. 07.15. 

Se også