Om egenkapitalbeviset

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge (NONG).

Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbevis utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase, og kan sammenlignes med aksjer.


For å unngå dobbeltbeskatning av selskapet og aksje-/egenkapitalbeviseierne, ble den skattemessige inngangsverdi for norske eiere av aksjer og egenkapitalbevis regulert frem til 1.1.2007, les mer om RISK-regulering her.