Om egenkapitalbeviset

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge (NONG).

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Valg av medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.

Siste valgmøtet var fredag 24. februar 2023 kl. 10.00 og ble avholdt digitalt. 

På valg i år er fire faste medlemmer. Valgperioden er 4 år.
Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Resultatet av valget vil offentliggjøres etter avholdt representantskapsmøte 30. mars 2023.

Relevante dokumenter:

Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbevis utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase, og kan sammenlignes med aksjer.


For å unngå dobbeltbeskatning av selskapet og aksje-/egenkapitalbeviseierne, ble den skattemessige inngangsverdi for norske eiere av aksjer og egenkapitalbevis regulert frem til 1.1.2007, les mer om RISK-regulering her.