Om egenkapitalbeviset

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge (NONG).


Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbevis utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase, og kan sammenlignes med aksjer.


Eierandelskapital

SpareBank 1 Nord-Norge hadde ved utgangen av 2015 en egenkapitalbeviskapital på 1.807 millioner kroner fordelt på 100.398.016 egenkapitalbevis hvert pålydende 18 kroner. 


Våre 20 største eiere per 30. juni 2016

Eiere Antall egenkapitalbevis Andel av eierandelskapital
PARETO AKSJE NORGE 3.648.290 3,63 %
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3.301.779 3,29 %
THE NORTHERN TRUST 3.036.406 3,02 %
MP PENSJON PK 2.720.503 2,71 %
FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB 2.125.000 2,12 %
MERRILL LYNCH PROF. CLEARING GROUP 1.914.360 1,91 %
POPE ASSET MANAGEMENT 1.691.266 1,68 %
METEVA AS 1.614.670 1,61 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO. 1.567.624 1,56 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE 1.561.630 1,56 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.411.606 1,41 %
DNB LIVSFORSIKRING ASA 1.218.181 1,21 %
PERESTROIKA AS 1.198.837 1,19 %
EIKA UTBYTTE 1.032.004 1,03 %
THE BANK OF NEW YORK MELLON 1.014.229 1,01 %
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1.000.000 1,00 %
PARETO AS 970.659 0,97 %
SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC 872.877 0,87 %
STATE STREET BANK AND TRUST 747.617 0,74 %
NORDENFJELSKE BYKREDITTS STIFTELSE 651.954 0,65 %