Om egenkapitalbeviset

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge (NONG).


Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbevis utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase, og kan sammenlignes med aksjer.Våre 20 største eiere per 31. mars 2017

Eiere Antall egenkapitalbevis Andel av eierandelskapital
PARETO AKSJE NORGE 3.095.780 3,08 %
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 2.875.237 2,86 %
MP PENSJON PK 2.690.503 2,68 %
THE NORTHERN TRUST COMP, NON-TREATY ACCOUNT 2.603.388 2,59 %
FLPS - PRINC ALL SEC  2.486.200 2,48 %
MSIP EQUITY MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 1.826.781 1,82 %
STATE STREET BANK AND TRUST A/C CLIENT OMNIBUS F 1.625.305 1,62 %
METEVA AS 1.614.670 1,61 %
MERRILL LYNCH PROF. MLPRO SEG FOR EXCLSVE 1.563.513 1,56 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE     1.561.630 1,56 %
POPE ASSET MANAGEMENT, LLC BNY MELLON SA/NV 1.438.385 1,43 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.411.606 1,41 %
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS C/O EIKA KAPITALFORV.  1.003.956 1,00 %
PARETO AS 970.659 0,97 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C WEST 829.387 0,83 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP SSB CL OMNI E  760.928
0,76 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP FUND NU:OM80  702.350 0,70 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP OMNIBUS D 686.643 0,68 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, UCITS V 685.544 0,68 %
J.P. MORGAN SECURITIES PLC 674.963 0,67 %
SUM 31.107.428 30,98 %