Om egenkapitalbeviset

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge (NONG).

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tid: Fredag 11. februar 2022 kl. 14.00
Sted: Digitalt. Informasjon kommer til de påmeldte.

På valg i år er fire faste medlemmer og to varamedlemmer. Valgperioden er 4 år.
Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Resultatet av valget vil offentliggjøres etter avholdt representantskapsmøte 25. mars 2022.

Relevante dokumenter:


Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbevis utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase, og kan sammenlignes med aksjer.


For å unngå dobbeltbeskatning av selskapet og aksje-/egenkapitalbeviseierne, ble den skattemessige inngangsverdi for norske eiere av aksjer og egenkapitalbevis regulert frem til 1.1.2007, les mer om RISK-regulering her.