Jeg fikk innvilget søknaden, når får jeg pengene?

Når prosjektet er avsluttet sender du inn utbetalingsskjema. Link til dette fikk du i tildelingsmailen eller e-posten du mottok da søknaden ble sendt inn. Skjemaet må fylles ut av den samme som sendte inn søknaden.