Hva ser dere etter når søknaden vurderes?

Vi ser på hvordan søknaden faller inn under områdene våre. Disse er basert på 10.000 innspill fra hele Nord-Norge, som ble til strategien Samfunnsløftet

I tillegg vurderer vi: 

  • Kvaliteten i søknaden: Hvor gjennomarbeidet framstår søknaden, inkludert kvaliteten i budsjett og finansieringsplan? 
  • Samfunnsnytte: Hvor mange kommer prosjektet til gode, innenfor et rimelig anslått nedslagsfelt? 
  • Bolyst og livskvalitet: I hvor stor grad bidrar prosjektet til å skape aktiviteter, nye relasjoner, styrke lokal identitet eller på andre måter øke tilknytning til lokalsamfunnet? 
  • Katalysator: Hvilket potensial har prosjektet for å utløse andre midler og skape nye initiativ? 
  • Dugnad: Hvilket potensial har prosjektet for å utløse frivillig innsats, enten under gjennomføring eller etter at det er ferdig? For innovasjonssøknader vurderer vi i tillegg om prosjektet bidrar til å styrke virkemiddelapparatet for innovasjon eller bidrar til nye arbeidsplasser.