Søk om samfunnsutbytte

Det nordnorske samfunnet er vår største eier. Når banken deler ut utbytte får derfor det nordnorske samfunnet også sin andel. Her kan du søke om å motta samfunnsutbytte til prosjekter innen kultur, idrett, frivillighet og kunnskap.


Dette kan du søke om

Vi prioriterer støtte til små og mellomstore prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom. I spesielle tilfeller kan det tildeles samfunnsutbytte til større prosjekter som er av stor betydning for landsdelen.

  • Kunnskap og forskning: Fordi landsdelen trenger kompetanse for å realisere det mangfoldet av muligheter som finnes i nord.
  • Kultur: Fordi det skaper mangfold og gjør våre lokalsamfunn rikere.
  • Idrett: Fordi det opptar veldig mange, og bidrar til bolyst og aktivitet i våre lokalsamfunn.

Dette gis det ikke penger til

Samfunnsutbytte gis ikke til driftsstøtte eller til prosjekter og tiltak som er utenfor vårt markedsområde.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan motta samfunnsutbytte på inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnader. Vi sier; sammen får vi ting til å skje. Samfunnsutbytte skal derfor være et supplement til annen privat og/eller offentlig finansiering.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. april 2018. Innsendte søknader behandles fortløpende, men alle skal ha fått svar innen 1. mai. 

Disse har fått samfunnsutbytte 

Utbetaling av samfunnsutbytte

Har du fått penger fra samfunnsutbytte? Når prosjektet er gjennomført må du sende sluttrapport hvor du ber om å få utbetalt det tildelte beløp.
Les mer og last ned sluttrapport her (pdf)

Sammen får vi ting til å skje!

Det nordnorske samfunnet eier 54 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge. Når banken deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel. Hvert år tilbakeføres samfunnsutbytte til hundrevis av ildsjeler i hele landsdelen. Til prosjekter som bygger og utvikler Nord-Norge og gjør det til en enda bedre plass å bo. 

Som kunde bidrar du til en bank der millioner av kroner i utbytte går tilbake til prosjekter der du bor og der dine barn vokser opp.