Hva er forskjellen på fond og aksjer?

Fond

Fond er en samling av aksjer eller andre verdipapirer. Sparer du i fond vil pengene bli forvaltet for deg av profesjonelle forvaltere. 

Ved å spare i et fond sprer du pengene dine på mange ulike selskaper. Hvilket fond som passer for deg avhenger av hvor lenge du skal spare, hvor høy avkastning du forventer å få, og i hvor stor grad du tåler at sparepengene svinger i verdi i løpet av spareperioden. Du kan forvente å se pengene vokse raskest i aksjefond og mindre i rentefond – kombinasjonsfond ligger i mellom. Les mer om aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du en aksje i et selskap, kjøper du en del av dette selskapet. Hvis selskapet gjør det bra, vil verdien av aksjen stige fordi selskapet blir mer verdt. Verdien kan også synke om selskapet går dårlig.

Med aksjer kan du selv bestemme hvilke selskaper du vil eie. Risikoen er ofte større enn ved å spare i fond. Hvis du ønsker å ha mer kontroll på din risikoprofil og investeringsvalg, har du muligheten til å gjøre dette i aksjehandeltjenesten.