• Hos oss kan du velge mellom aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

  Aksjefond

  Et aksjefond investerer i flere forskjellige aksjer, som gjør at du indirekte blir medeier i ulike børsnoterte selskaper. Dette reduserer risikoen betydelig sammenlignet med kjøp av enkeltaksjer. Gjennom å investere i aksjemarkedet kan du likevel forvente høyere avkastning enn om du kjøper rentefond eller sparer på konto. 

  Aksjefond har mandater som bestemmer hvor og i hva fondet kan investere i. Bransjefond investerer i selskaper innen én bransje, for eksempel eiendom. Utviklingen styres i stor grad av hvordan det går i den aktuelle bransjen. Geografiske fond investerer i selskaper i forhold til hvor de er børsnotert. Det kan være landfond, som ODIN Norge og ODIN Sverige, eller bredere fond som ODIN Europa og ODIN Global. 

  Aksjefond bør du kjøpe innenfor aksjesparekonto. Da kan du kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten. Les mer og opprett aksjesparekonto. 

  Rentefond 

  Et rentefond investerer i rentebærende papirer som obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Papirene er som regel utstedt eller garantert av stat, kommuner, banker eller større industriselskaper, og innebærer lav risiko. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond faller under kategorien rentefond.

  Pengemarkedsfond 

  Et pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, det vil si sertifikater og obligasjoner, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Du tar litt høyere risiko ved å kjøpe andeler i et pengemarkedsfond enn om du sparer på konto. Samtidig er risikoen lavere enn i både obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.

  Obligasjonsfond 

  Et obligasjonsfond er et rentefond som investerer i ulike gjeldspapirer. En obligasjon er et bevis på at man har lånt bort penger, og obligasjonen angir renten på lånet og når lånet forfaller. Å utstede obligasjoner er en effektiv måte for stater, kommuner eller store selskaper å låne penger av mange ulike kreditorer på én gang. Du tar litt høyere risiko ved å kjøpe andeler i et obligasjonsfond enn om du sparer på konto eller i et pengemarkedsfond. Samtidig er risikoen lavere enn i kombinasjonsfond og vesentlig lavere enn i aksjefond. 

  Kombinasjonsfond 

  Et kombinasjonsfond investerer i både aksjer og renter. Fordelingen mellom aksjer og renter varierer mellom ulike fond, og kan også variere over tid i samme fond. Kombinasjonsfond gir høyere forventet avkastning enn om du kjøper et rent rentefond eller sparer på konto, samtidig som renteandelen begrenser verdisvingningene i fondet. 

  Vanskelig å velge spareform?

  La oss hjelpe deg å få sparingen på riktig kurs.