Indeksfond

Indeksfond passer for deg som er opptatt av lave kostnader, enten du er nybegynner eller en erfaren fondssparer. 

Følger markedet
Du sparer i fond som følger utviklingen i markedet.
Lave kostnader
Du får mer igjen for sparepengene dine.
Sprer risikoen
Du sprer sparingen din i flere selskaper.
dame i sofa leser om indeksfond

Hva er indeksfond?

Indeksfond har som mål å følge utviklingen i ett eller flere aksjemarkeder, og skal gi samme avkastning som børsene de følger. Det kan for eksempel være aksjene på Oslo Børs, eller det globale aksjemarkedet. 

Indeksfond har typisk lave kostnader da det ikke er noen forvaltere som aktivt tar stilling til hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. 

Forskjellen på indeksfond og aktivt forvaltede fond.

Globalt indeksfond

Velger du å spare i et globalt indeksfond, sprer du sparingen din på tvers av land, regioner eller bransje.

Globale indeksfond forsøker å gjenskape verdiutviklingen på de største selskapene over hele verden. I hovedsak er det to typer globale indeksfond:

  • Hele verden, alle land: ACWI (All country world index)
  • Modne markeder, for eksempel Vest Europa, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, og USA: MSCI World.

Du kan også spare i norske indeksfond. Da sparer du i fond som investerer i et utvalg av selskapene på Oslo Børs. 

Dame bruker mobilen for å finne det beste indeksfondet

Beste indeksfond?

Det finnes flere ulike indeksfond å velge mellom. De globale indeksfondene følger forskjellige aksjeindekser, det gjør at verdiutviklingen kan variere noe. Over tid er det de med lavest pris som har best forutsetninger for å gi deg best avkastning.


SpareBank 1 Indeks Global

SpareBank 1 Indeks Global er et globalt indeksfond som inngår i vår nye fondsserie. Fondet består av rett under 1500 selskaper som oppfyller kravene våre for ansvarlig forvaltning. 

SpareBank 1 Indeks Global følger referanseindeksen MSCI World ESG Universal Select. Det betyr at fondet utelukker selskaper som ikke lever opp til fondets krav til miljø, sosiale- og styringsmessige forhold.

SpareBank 1 Indeks Global passer for deg som ønsker

  • lave kostnader
  • god risikospredning

"Det føles helt fantastisk å nå kunne tilby kundene et globalt indeksfond, som følger retningslinjene våre for ansvarlig forvaltning."

- Jon Erik Høyem, direktør for distribusjon og investeringsrådgivning i SpareBank 1 Forvaltning


Hva lurer andre på?

Lær mer om fondssparing

Her finner du det du trenger å vite om fondssparing. Kom i gang du også, så når du dine mål og drømmer fortere. 


Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer