Energimerking av bolig

Det er lurt å skaffe seg energiattest før du søker boliglån hos oss for nå gir vi gunstige rentebetingelser på grønne boliger.

Slik gjør du det

1
Bestill energiattest
Legg inn detaljer om boligen din og få attesten på stedet.
2
Søk om boliglån
Etter at du har mottatt energiattest kan du søke om boliglån.
3
Du er i mål!
Vi kommer tilbake til deg i løpet av et par dager.

Hva betyr energimerking?

I 2010 kom det en forskrift om at energiattest skal foreligge ved kjøp, salg og utleie av boliger. I tillegg har banken har et mål om nullutslipp i boligporteføljen frem mot 2050. Derfor trenger vi å vite hvilken energikarakter din bolig har i dag for å kunne gi deg de beste råd til energitiltak for å bringe ned energiavtrykket. 

I energiattesten gis det en energimerking som forteller deg hvor mye energi som kreves for stabil oppvarming. Energimerket består av:

  • En bokstavkarakter som sier hvor energieffektiv boligen din er 
  • En farge som sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er

Få støtte til energitiltak på din bolig

Enova eies av Klima- og miljødepartementet. Du finner en rekke anbefalinger og kan søke om støtte til energieffektiviserende tiltak på enova.no.

Eksisterende bolig

  • Ved boligkjøp skal energimerke stå på prospektet/boligannonsen.
  • Oppgi type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

Er du usikker på om det finnes en energiattest registrert på din bolig, eller den du har tenkt å kjøpe, kan du søke opp eiendommen på energimerking.no og sjekke dette. Du kan se hvilke tilskudd som gis av Enova her:

Ny bolig

  • Nye boliger skal alltid energimerkes av en ekspert
  • Foreligger ikke gyldig energiattest ved overlevering kan du få det av ekspert for selgers regning innen ett år etter at avtale om salg er inngått
  • Sjekk om energiattest eksisterer eller er korrekt registrert på eiendommen på energimerking.no

Disse boligene vil bli attraktive i fremtidens boligmarked selv om de vil koste noe mer enn en bolig som bygges etter minimumskravene i TEK 10. I beste fall kan du produsere mer energi enn du bruker. Mer informasjon finner du hos Enova:

Flere støtteordninger

I tillegg til Enova, tilbyr også mange kommuner slike støtteordninger. Ta en telefon eller sjekk nettsiden til din hjemkommune.

Bedre energikarakter, bedre priser

Har du energimerke A eller B, har du en veldig energieffektiv bolig. Det betyr at du får lavere strømregninger og en bolig som er attraktiv på boligmarkedet. Du kvalifserer også til vår beste boliglånsrente og kan søke Grønt boliglån.

illustrasjon-liten-glad

Dette bør du vite om energimerking

Bokstavene fra A (best) til G (dårligst) er karakteren på hvor mye energi som kreves for å holde en stabil innetemperatur, og hvilken energikilde som brukes. A er et topp moderne, godt isolert hus, som blant annet betyr lavere strømregninger. G er et eldre hus med isolasjon under dagens standarder.

Fargeskalaen går fra rød til grønn, hvor rød farge betyr at hus og varmtvann kun er oppvarmet med elektrisitet. Bruk av fornybare energikilder bringer huset nærmere grønn status.

I 2010 kom det en forskrift om energimerking med krav om at energiattest skal foreligge ved omsetning av ny og brukt bolig. Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.

Målet er at boligeier som eier boliger med dårlig energikarakter skal motiveres til å gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk. I et marked der energiprisene øker vil slike tiltak bidra til reduserte kostnader for forbruker.

Banken har ambisjoner om nullutslipp i låneporteføljen innen 2040. Dette betyr at vi må ha kontroll på hvor energieffektive boligene er som vi finansierer.

Vi tror at gjennom målbevisst arbeid kan vi bidra til en portefølje med flere energieffektive boliger og vårt mål er å kunne tilby grønn finansiering til de som eier en bolig med en god energikarakter (i dag gjelder dette boliger med energikarakter A og B).

Energiattesten gir deg innsikt i hvor energieffektiv boligen din er. Dersom du gjennomfører tiltak som løfter energikarakteren til en A eller B vil du kvalifisere til Grønt boliglån som i dag ville gi deg de absolutt beste rentebetingelser vi har.

I tillegg vil du eie en bolig som gir deg lave energikostnader, og en bolig som er attraktiv på boligmarkedet. Snakk med oss om energieffektivisering.

Bruk det året bygningen ble ferdigstilt og tatt i bruk. Oppgraderinger av bygningen dokumenterer du under detaljert registrering på energimerking.no.  

enova.no finner du en rekke anbefalinger, og du kan søke om støtte til energieffektiviserende tiltak.

Send oss en lånesøknad om du trenger finansiering for å gjennomføre energitiltak eller annen oppussing, så ser vi på løsninger sammen.

Ved boligkjøp skal energimerke stå på prospektet/boligannonsen. Kjøper du av utbygger eller av entreprenør skal du ha en ekspert-utstedt energiattest som skal ligge klar ved overtakelse.

Du kan også registrere boligen din på energimerking.no, og få energimerke ved å oppgi: Type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Er du usikker på om det finnes en energiattest registrert på din bolig, eller den du har tenkt å kjøpe, kan du søke opp eiendommen på energimerking.no og sjekke dette.

Bygninger står for en betydelig del av klimagassutslippene. Å redusere energiforbruket i bygg er derfor viktig for å bekjempe klimakrisen. Gjennom målrettede tiltak som ENOVA gir støtte til kan du både spare kostnader og bidra til å redusere de globale klimagassutslippene.