Miljølån

Du kan søke om lån for å utbedre boligen din med energirettede tiltak. Vi tilbyr grønt miljølån for å gjennomføre tiltak som er en del av Enova sine støtteordninger. 

Lar deg utføre energitiltak med sikkerhet i egen bolig.
Premierer deg som tar hensyn til miljøet.
Gjør det enklere å velge energiløsninger for fremtiden.

Bruk fritekstfeltet på slutten av søknaden til å beskrive hvorfor du kvalifiserer for et grønt miljølån.

Hvorfor grønt miljølån?

Miljølån gir svært gunstig rente på energibesparende tiltak enten du skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

Energieffektive løsninger = bedre betingelser.

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. 


Priser og vilkår

fra 3,99 %
  • Du kan låne inntil 85 % av kjøpesummen og innvilges ved siden av vanlig boliglån.
  • Maks løpetid på lånet er 10 år
  • Øremerket energitiltak i boligen

Priseksempel: Effektiv rente 4,24 %, 1 mill. over 25 år, kostnad 606.655 kr, totalt 1.606.655 kr


Hvilke tiltak kvalifiserer til et miljølån?

Grønt miljølån er lånet for deg som skal utføre energirettede tiltak på boligen din. Vi tar utgangspunkt i støtteordningene til Enova for kvalifiserende tiltak.

Energirettede tiltak

Dette er alle tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket i din bolig.

Det kan for eksempel være å bytte til en fornybar kilde til oppvarming: solfanger eller solcellepanel, vannbåren varme, varmepumpe med mere.

Sjekk om arbeidet du planlegger å utføre er på Enova sin liste over energitiltak i bolig.

Rehabilitering eller oppgradering 

Grønt lån til energitiltak kan også innvilges til oppgraderinger av eksisterende bolig.

Se om tiltakene du planlegger er på Enova sin liste over energitiltak i bolig.

Andre tiltak

Ønsker du å utføre andre miljøtiltak som ikke finnes på Enovas liste over støtteordninger? 

Om du har en god ide som vil bidra til å gjøre boligen din grønnere, ta gjerne kontakt med oss for en prat. 

Enova og energieffektive løsninger

Enova eies av Klima- og miljødepartementet og ble opprettet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Organisasjonen kan gi deg råd om hvilke grep du kan ta og kan bidra med finansiell støtte til energieffektive løsninger.

Er du usikker på hvilke tiltak du bør utføre kan en energirådgiver være til hjelp. Rådgiveren besøker boligen din, dokumenterer tilstanden, lager en tiltaksplan og utsteder attest ved ferdigstilling.


Energimerking av bygg

Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Målet er at flere boligeiere skal gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk i bygninger.

Energivennlige boliger betyr lavere strømkostnader og er derfor både bra for økonomien og miljøet. Utfør de rette tiltakene og resultatet kan bedre energimerking for huset ditt. 

Støtteordninger

Hos Enova kan du få råd om energibesparende tiltak, og søke om støtte. Mange kommuner tilbyr også slike støtteordninger. Ta en telefon eller sjekk nettsiden til din hjemkommune.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no