Kvartals- og årsrapporterKontakt

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469