Kvartals- og årsrapporter

Alternative resultatmål

I kvartals- og årsrapporten presenteres det alternative resultatmål (APM) i tillegg til måltall som reguleres av IFRS. Dette gir en tydelig informasjon om hvordan vi har prestert eller forventer å prestere resultatene våre. Les mer om APM for SpareBank 1 Østfold Akershus (pdf)
Kontakt

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469