Innskytervalg 2019

Hvert annet år avholdes det valg av medlemmer til representantskapet, såkalt innskytervalg. 

 

Slik foregår valget:

Snarveier