Innskytervalg

Hvert annet år avholdes det valg av medlemmer til representantskapet, såkalt innskytervalg. 

Slik foregår valget: