Innskytervalg 2023

Hvert annet år avholdes det valg av medlemmer til representantskapet, såkalt innskytervalg. Er du kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus og over 18 år kan du være med å stemme på kandidater.

Slik foregår valget: