Representantskapet


Innskytervalgte medlemmer

Medlemmer:
Peer Olsen, Son
Siri Hov Eggen, Son
Inger-Lise Skartlien, Rygge
Hilde Porsmyr, Gamle Fredrikstad
Pål Scott Hagen, Halden
Monica Carmen Gåsvatn, Sarpsborg
Hildegunn Nordbakke, Halden
Karl F. Kristoffersen, Rygge
Else-Marie Andersen Guldahl, Halden
Anita Ruud Nygaard, Moss

Varamedlemmer:
Thor Sanderød, Sperrebotn
Renate Holm, Våler
Shakeel Rehman, Våler
Christian Fredrik Rybom, Fredrikstad
Gunn Mona Ekornes, Halden

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer

Medlemmer:
Per Stubstad Wiik, Son
Bjørn Elvestad,  Råde
Hans-Olav Bjerketvedt,  Moss
Tollef Myrvang Jensen, Gressvik
Kjell Hagen,  Halden
Erling Harald Nord-Varhaug,  Sperrebotn
Liv Monica Lundberg, Hølen
Ragnhild Sofie Lundeby Grimstad,  Råde
Just Erik Næss, Moss
Carine Engen, Moss

Varamedlemmer:
Kjell H. Kåsin, Moss
Tore Carlsen, Moss
Johnny Trandem, Dilling
Arne Martinsen, Fredrikstad
Margareth Gjersøe, Råde

Ansattes representanter:

Medlemmer:
Ina Tiller
Lene Z. Gjermundsen
Trine Hansen
Øivind Funderud
Jim Gangsøy

Varamedlemmer:
Bodil Skaug Hansen
Erik Pedersen