Representantskapet


Innskytervalgte medlemmer

Medlemmer:
Hanne Ramfjord Aakre, Halden
Renate Holm, Våler
Inger-Lise Skartlien, Rygge
Hilde Porsmyr, Gamle Fredrikstad
Pål Scott Hagen, Halden
Monica Carmen Gåsvatn, Sarpsborg
Hildegunn Nordbakke, Halden
Karl F. Kristoffersen, Rygge
Siri Hov Eggen, Son
Anita Ruud Nygaard, Moss

Varamedlemmer:

Rune Roger Johansen, Askim
Shakeel Rehman, Moss
Thomas Nilsen, Mysen
Christian Fredrik Rybom, Fredrikstad

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer

Medlemmer:
Per Stubstad Wiik, Son
Bjørn Elvestad,  Råde (leder)
Hans-Olav Bjerketvedt,  Moss
Else-Marie Waleur Andersen, Halden
Kjell Hagen,  Halden
Liv Monica Lundberg, Hølen
Just Erik Næss, Moss
Carine Engen, Moss (nestleder)
Simen Hesleskaug, Moss
Bjørn Roald Larsen, Halden

Varamedlemmer:
Kjell H. Kåsin, Moss
Tore Carlsen, Moss
Johnny Trandem, Dilling
Arne Martinsen, Fredrikstad
Margareth Gjersøe, Råde

Ansattes representanter:

Medlemmer:
Lene Z. Gjermundsen
Christian Magnussen
Lars Jørgen Haugsten Olsen
Lars Andreas Ek
Trine Hansen

Varamedlemmer:
Karianne Pettersen
Jim Gangsøy{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }