Representantskapet


Innskytervalgte medlemmer

Medlemmer:
Hanne Ramfjord Aakre, Halden
Renate Holm, Våler
Inger-Lise Skartlien, Rygge
Hilde Porsmyr, Gamle Fredrikstad
Pål Scott Hagen, Halden
Monica Carmen Gåsvatn, Sarpsborg
Hildegunn Nordbakke, Halden
Karl F. Kristoffersen, Rygge
Else-Marie Waleur Andersen, Halden
Anita Ruud Nygaard, Moss

Varamedlemmer:

Rune Roger Johansen, Askim
Siri Hov Eggen, Son
Shakeel Rehman, Moss
Thomas Nilsen, Mysen
Christian Fredrik Rybom, Fredrikstad

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer

Medlemmer:
Per Stubstad Wiik, Son
Bjørn Elvestad,  Råde (leder)
Hans-Olav Bjerketvedt,  Moss
Tollef Myrvang Jensen, Gressvik
Kjell Hagen,  Halden
Liv Monica Lundberg, Hølen
Just Erik Næss, Moss
Carine Engen, Moss (nestleder)
Simen Hesleskaug, Moss
Bjørn Roald Larsen, Halden

Varamedlemmer:
Kjell H. Kåsin, Moss
Tore Carlsen, Moss
Johnny Trandem, Dilling
Arne Martinsen, Fredrikstad
Margareth Gjersøe, Råde

Ansattes representanter:

Medlemmer:
Ina Tiller
Lene Z. Gjermundsen
Lars Stenstad
Trine Hansen
Øivind Funderud

Varamedlemmer:
Karianne Pettersen
Jim Gangsøy