Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SpareBank 1 Østfold Akershus.

Oppgaver og ansvar

Styret skal blant annet påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.


 

Sittende styremedlemmer

Styremedlemmer
 • Per A. Lilleng, styreleder
 • Elin Cathrine Hagen, nestleder
 • Vidar Løfshus  
 • Kristin Andreassen Utakleiv
 • Tom Ragnar Pettersen Grip
 • Unni Marie Rådalen
 • Elisabeth Snerlebakken (ansattes representant)
 • Øystein Ulrich Larsen (ansattes representant)
Varamedlemmer
 • Ellen Christine Vanem 
 • Egil Frode Olsen
 • Ingrid Riise Martinsen (ansattes representant)
 • Fredrik Alexander Rustad (ansattes representant)

 


Se også