Virksomhetsstyring

Styret

Her er styret SpareBank 1 Østfold Akershus.

Oppgaver og ansvar

Styret skal blant annet påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.


Per A. Lilleng (1959)

Styreleder

Bor i Rygge. Utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.Toppleder og styreleder i flere selskaper i mange bransjer med erfaring fra nyetableringer, ekspansjon ogkrevende omstillinger. Er i dag administrerende direktør i Sirkel Materialgjenvinning AS.

Styreleder i SpareBank 1 Østfold Akershus i perioden 2013-2016 og fra 2018.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 30.09.2022: 4 805

Elin Cathrine Hagen (1976)

Nestleder

Bor i Halden. Utdannet siviløkonom og Master of Science in Business and Economics ved Södertörns högskola. Tidligere fagleder økonomi og konstituert Økonomisjef i Halden kommune. Arbeider i dag som Sektordirektør for Fellestjenester/CFO ved Institutt for Energiteknikk (IFE).

Leder av bankens Godtjørelsesutvalg og medlem i Revisjonsutvalget.
Styremedlem i Sparebank1stiftelsen Halden fra 2011-2020.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2016.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 30.09.2022: 670

Kristin Utakleiv (1968)

Styremedlem

Bor i Son. Arbeider som daglig leder i Moss i sentrum, tidligere salgs- og markedsdirektør ved Son spa og daglig leder Ving Moss. 

Medlem av bankens Godtgjørelsesutvalg.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2017.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 30.09.2022: 314

Vidar Løfshus (1970)

Styremedlem

Bor i Vestby. Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø, Mellomfag internasjonal politikk. Tidligere arbeideti KPMG, revisjon og rådgivning. Landslagstrener USA og Norge, deretter landslagssjef i Norges Skiforbund. 

Leder av bankens Revisjonsutvalg og medlem av Risikoutvalget.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2016.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 30.09.2022: 903

Unni Marie Rådalen (1971)

Styremedlem

Bor i Askim. Utdannet cand.jur fra Universitet i Oslo. Spesialfag skatterett og selskapsrett. Arbeidet som skattejurist i skatteetaten. Partner i Advokatfirmaet Norlaw.

Medlem av bankens Revisjonsutvalg og Risikoutvalg.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra våren 2019.

Bjarne Peder Lind (1977)

Styremedlem

Bor i Fredrikstad. Utdannet siviløkonom fra Handleshøyskolen BI, med spesialisering innen shipping og internasjonal økonomi, samt skipsmeglerspesialisering hos Anderson Hughes i London. Har gjennom hele yrkeskarrieren utviklet og ledet egne familieeide selskaper,både lokalt og internasjonalt primært innen skipsmegler- og rederivirksomhet samt ulike investeringsselskaper. Har siden 2018 vært administrerende direktør for konsulent- og rådgivningsselskapet CUBE8 med fokus på bærekraftig, forretningsutvikling og sosial innovasjon. Har gjennom karrieren arbeidet mye med kommersiell strategi, risikoanalyse og internasjonale relasjoner.

Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2022

Elisabeth N. Snerlebakken (1965)

Styremedlem, ansattes representant

Bor i Rygge. Utdannet Bedriftsøkonom på BI. Jobbet i banken fra 1994 i forskjellige avdelinger og har bred bankfaglig erfaring.I dag jobber hun som rådgiver i HR/Sikkerhet.

Medlem av bankens Godtgjørelsesutvalg. 
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2020.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 30.09.2022: 537

Øystein Ulrich Larsen (1975)

Styremedlem, ansattes representant

Bor i Moss. Er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen og internasjonal økonomi på Høyskolen i Halden. Har tidligere jobbet med større finansieringer innenfor nærings- og boligeiendom i Oslo og med privatmarkedet i Nordea. Han har værtansatt i banken siden 2008 og jobber på bedriftsmarkedet.

Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2016.

Varamedlemmer

  • Ellen Christine Vanem 
  • Egil Frode Olsen
  • Ingrid Riise Martinsen (ansattes representant)
  • Fredrik Alexander Rustad (ansattes representant)

Se også