Styret

Her er styret SpareBank 1 Østfold Akershus.

Oppgaver og ansvar

Styret skal blant annet påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.


Per A. Lilleng (1959)

Styreleder

Bor i Rygge. Utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.Toppleder og styreleder i flere selskaper i mange bransjer med erfaring fra nyetableringer, ekspansjon ogkrevende omstillinger. Er i dag administrerende direktør i Sirkel Materialgjenvinning AS.

Styreleder i SpareBank 1 Østfold Akershus i perioden 2013-2016 og fra 2018.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 31.03.2023: 4 922

Elin Cathrine Hagen (1976)

Nestleder

Bor i Halden. Utdannet siviløkonom og Master of Science in Business and Economics ved Södertörns högskola. Tidligere fagleder økonomi og konstituert Økonomisjef i Halden kommune. Arbeider i dag som Sektordirektør for Fellestjenester/CFO ved Institutt for Energiteknikk (IFE).

Leder av bankens godtjørelsesutvalg og medlem i revisjonsutvalget.
Styremedlem i Sparebank1stiftelsen Halden fra 2011-2020.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2016.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 31.03.2023: 739

Kristin Utakleiv (1968)

Styremedlem

Bor i Son. Arbeider som daglig leder i Moss i sentrum, tidligere salgs- og markedsdirektør ved Son spa og daglig leder Ving Moss. 

Medlem i bankens godtgjørelsesutvalg.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2017.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 31.03.2023: 383

Bjarne Peder Lind (1977)

Styremedlem

Bor i Fredrikstad. Utdannet siviløkonom fra Handleshøyskolen BI, med spesialisering innen shipping og internasjonal økonomi, samt skipsmeglerspesialisering hos Anderson Hughes i London. Har gjennom hele yrkeskarrieren utviklet og ledet egne familieeide selskaper,både lokalt og internasjonalt primært innen skipsmegler- og rederivirksomhet samt ulike investeringsselskaper. Har siden 2018 vært administrerende direktør for konsulent- og rådgivningsselskapet CUBE8 med fokus på bærekraftig, forretningsutvikling og sosial innovasjon. Har gjennom karrieren arbeidet mye med kommersiell strategi, risikoanalyse og internasjonale relasjoner.

Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2022.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 31.03.2023: 54

Christina Westerveld Haug (1970)

Styremedlem

Bor i Ørje.  Har utdannelse som cand.pharm. I tillegg til erfaring fra legemiddelbransjen, har hun lang og bred erfaring innen ledelse og bedriftsutvikling innen ulike bransjer. Hun har en unik erfaring fra oppstart, vekst og salg av egen bedrift. I tillegg til erfaring fra gründerselskap, har hun erfaring fra arbeid på konsernnivå, inkludert i internasjonal sammenheng. De siste årene har Christina arbeidet med investeringer og styrearbeid primært i gründersegmentet.

Medlem i bankens risikoutvalg.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2023.

André Thysted (1986)

Styremedlem

Bor i Moss. Utdannet master i Entreprenørskap og innovasjon ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Tidligere erfaring fra ulike oppstartsselskaper og ledelse innen detaljhandel. Arbeider i dag som prosjektleder i Mosseregionens Næringsutvikling AS. med ansvar for Østfold Follo Nyskapingsfond, gründerprogram og rådgivning for oppstartsbedrifter.

Medlem i bankens revisjonsutvalg.
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2023.

Elisabeth N. Snerlebakken (1965)

Styremedlem, ansattes representant

Bor i Rygge. Utdannet Bedriftsøkonom på BI. Jobbet i banken fra 1994 i forskjellige avdelinger og har bred bankfaglig erfaring.I dag jobber hun som rådgiver i HR/Sikkerhet.

Medlem i bankens godtgjørelsesutvalg. 
Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2020.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 31.03.2023: 585

Øystein Ulrich Larsen (1975)

Styremedlem, ansattes representant

Bor i Moss. Er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen og internasjonal økonomi på Høyskolen i Halden. Har tidligere jobbet med større finansieringer innenfor nærings- og boligeiendom i Oslo og med privatmarkedet i Nordea. Han har værtansatt i banken siden 2008 og jobber på bedriftsmarkedet.

Styremedlem i SpareBank 1 Østfold Akershus fra 2016.

Varamedlemmer

  • Egil Frode Olsen
  • Torun Degnes
  • Fredrik Alexander Rustad (ansattes representant)
  • Vigdis Nybøle Rekdahl (ansattes representant)

Se også