Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (også kalt konsulentforsikring) dekker rettslig erstatningsansvar for skade som påføres en tredjepart. Forsikringen passer bedrifter som rådgir, tegner, designer eller prosjekterer. 

Dekker rettslig erstatningsansvar mot bedriften om ansatte forårsaker økonomisk tap.
Dekker kostnader og rettshjelp ved rettsak.

blyant illustrerer profesjonsansvarsforsikring

Hva dekker profesjonsansvarsforsikring?

Profesjonsansvarsforsikring er en formues- og bedriftsansvarsforsikring for rådgivende ingeniør eller arkitekt. Forsikringen dekker erstatningsansvaret for formueskade, personskade eller tingskade.

Dekninger Profesjonsansvar
Rettslig erstatningsansvar dersom den ansatte har forårsaket skade hos tredjepart
Rettshjelp ved krav rettet mot bedriften

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale.

Hva er profesjonsansvar?

Profesjonsansvar omfatter det erstatningsansvaret en bedrift kan få for tingskade, personskade og formueskade påført andre. Eksempler på skader kan være:


Formueskade

En kunde av et designbyrå baserer får store deler av salget sitt fra annonser under høysesong for produktene sine. En designer i designbyrået glemmer fristen for å levere annonser for kunden til annonsøren. Forsikringen dekker erstatningskravet fra kunden. 

 


Tingskade og personskade

En ingeniør gjør en feilberegning i prosjekteringsgrunnlaget til en bro. Når broen tas i bruk kollapser den fordi bæreevnen er beregnet feil. Forsikringen dekker skader på bilen og føreren av bilen. 

 


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere profesjonsansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.