Handel og service | Forsikringer

Enten du driver butikk, varelager, frisørsalong, restaurant eller hotell vil du ha behov for fleksible forsikringsløsninger. 


Driver du som selvstendig næringsdrivende?
Les mer om enkeltpersonforetak

Bedriften må ha:

Lovpålagte forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy. 

Yrkesskadeforsirking
Bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Den dekker både heltids- og deltidsansatte.
Bilforsikring
Har de ansatte firmabil, eller har dere varebiler eller lignende er det lovpålagt med ansvarsforsikring.
Lastebilforsikring
Lastebilforsikringen kan tilpasses bedriftens behov og dekker mer enn bare lovpålagt ansvarsforsikring.

Bedriften bør ha:

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet bedriften utfører og utstyret bedriften eier.

Løsøreforsikring
Løsøreforsikring dekker skader på maskiner, varer, utstyr og annet inventar som bedriften eier.
Næringsbygg
Næringsbygg-forsikring passer for bedrifter som eier bygninger hvor det drives næringsvirksomhet.
Avbruddstap
Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften.
Ansvarsforsikring
Et erstatningskrav kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring".
Helseforsikring
Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Bedriften kan ha:

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en tryggere og mer attraktiv arbeidsplass.

Gruppelivsforsikring
Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
Fritidsulykkesforsikring
Har du yrkesskadeforsikring kan du også kjøpe fritidsulykkesforsikring. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
Reiseforsikring
Forsikringen dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
Annen sykdom
Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?

Har du hatt uhell eller skade?