Eiendom - forsikringer

Eiendomsbransjen er en viktig bidragsyter til verdiskapning over hele landet, og inkluderer utvikling, omsetning, drift og forvaltning av eiendom. Både verdiskapningen og dere som jobber med den bør forsikres.

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy. 
 

 • Yrkesskadeforsikring
  Bedrifter med heltids- og deltidsansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
 • Firmabil/varebil
  Har dere firmabiler, varebiler eller lignende er det lovpålagt med bilforsikring.
 • Næringsbygg
  Næringsbyggforsikring passer for bedrifter som eier bygninger hvor det drives næring.

Bør ha

Bedriftsforsikringer som trygger hverdagen både for bedriften og dine ansatte.
  

 • Avbruddstap
  Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser ved lang ventetid.
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Kan ha

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass.
  

 • Fritidsulykke
  Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
 • Reise
  Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
 • Annen sykdom
  Forsikringen dekker dine ansatte også ved andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 


Har du hatt uhell eller skade?