Kontoer for bedrifter

Her finner du alle typer kontoer til bedriften din. Bedriftskonto er den mest vanlige, og fungerer som en brukskonto. Skattetrekkskonto må du ha hvis du har ansatte.

Mest populære bedriftskontoer

Bedriftskonto

En brukskonto for alle typer inn- og utbetalinger. Passer for alle bedrifter, lag og foreninger.

Skattetrekkskonto

Betaler du lønn eller pensjon til ansatte, må forskuddstrekk settes inn på en egen skattetrekkskonto.

Plasseringskonto

Har bedriften din penger til overs, kan de settes på en plasseringskonto. Pengene kan tas ut hvis du trenger dem.


Flere kontoer og tjenester

Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode.

Plasseringskonto pluss

Med plasseringskonto pluss får du gode rentebetingelser på større beløp.

Klientkonto

En konto for bedrifter som er lovpålagt å skille mellom egne og klienters midler.

Depositumskonto

En sperret konto som leietaker setter inn penger til å dekke eventuelle skader eller manglende husleie.

Konsernkonto

En konto for konsern der flere selskaper deler kontostruktur. Gir dere bedre kontroll og oversikt.

Valutakonto

Har du faste inn- og utbetalinger i utenlandsk valuta, kan det være lønnsomt med en valutakonto.

Kontanttjenester

Ta ut og sett inn kontanter i butikken. Bruk bedriftens bankkort eller gi ansatte et eget innskuddskort.

Pasientkonto

En konto for institusjoner med pasienter som ikke selv er i stand til å disponere penger fra folketrygden.