Depositumskonto

Depositumskonto er en sperret konto som leietaker setter inn penger til å dekke eventuelle skader eller manglende husleie. 

Kontoen opprettes i nettbank.
Pengene betales ut etter endt leieforhold.
Kontoen er lovregulert.

Priser

  • Rente: 1,15 %
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto i nettbank er 500 kroner
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto ved et kontor er 1.250 kroner for eksisterende kunder og for nye kunder 2.000 kroner

Hvorfor er depositumskonto smart?

Sikrer at husleien blir betalt

Hvis husleien ikke blir betalt kan utleier kreve at den dekkes av depositumet.

Skader og hærverk på boligen

Større skader og slitasje utover det vanlige, kan dekkes av depositumet.

Pengene står trygt i banken

Verken utleier eller leietaker kan ta ut penger de ikke har krav på fra kontoen.


Greit å vite:

  • Det er utleier som starter å opprette depositumskontoen.
  • Det er leietaker som eier kontoen og får renteinntektene.
  • Leietaker må også være kunde i SpareBank 1. Bli kunde her.

Lurt å tenke på

Det er lurt at utleier og leietaker går gjennom boligen sammen både ved innflytting og utflytting. Dokumenter gjerne eventuelle mangler med bilde.

På Forbrukerrådet sine boligsider finner du standardskjemaer og nyttige veiledninger, både for deg som er leietaker og for deg som skal leie ut. 


Når depositumet skal betales ut


  • Gå gjennom boligen sammen for å se om den er i den stand dere avtalte. Bruk gjerne et standard tilbakeleveringsskjema for å være sikker på at dere får med dere alt.
  • Er boligen i avtalt stand, logger utleier seg inn i nettbank bedrift og utbetaler depositumet til leieboeren derfra.
  • Dersom leietaker ikke har overholdt avtalen i leiekontrakten kan utleieren ha krav på hele eller deler av depositumet . Dette kan for eksempel være manglende betaling av husleie eller skader utover vanlig slitasje. Forbrukerrådet har laget en veiledning for hva utleier kan kreve, og hva som ikke kan kreves erstattet.

Hva lurer andre på?