Hvordan oppretter jeg et arbeidsforhold?

Når du skal opprette et nytt arbeidsforhold kan det være lurt å ha arbeidskontrakten tilgjengelig slik at alt blir riktig. Arbeidsforholdet blir rapportert til myndighetene og gir grunnlag for en rekke rettigheter og plikter for både den ansatte og deg som arbeidsgiver. 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte. Klikk på den ansatte du ønsker å opprette arbeidsforhold på. Dersom du ikke har opprettet en ansatt ennå, klikker du på Ny ansatt og fyller ut nødvendig informasjon.

regnskapsprogram-arbeidsforhold-1

2. Klikk på Legg til arbeidsforhold

3. Sett hake ved Opprett nytt arbeidsfold eller Ta utgangspunkt i eksisterende arbeidsforhold og klikk Neste

Du må registrere virksomhet og personnummer eller D-nummer på de ansatte. Dette gjør du når du oppretter en ny ansatt, eller inne på hovedbildet i etterkant.

  • Alle arbeidsforhold skal innrapporteres på selskapets virksomhetsnummer. Hvis den ansatte har flere arbeidsforhold fordelt på virksomheter, velger du virksomheten hvor den ansatte har høyest stillingsprosent. Dette feltet benyttes også når du sender forespørsel om skattekort. 
  • Her fyller du ut fødselsnummer, eventuelt D-nummer. Både fødselsnummer og fødselsdato er påkrevde felter. Dersom du fyller ut D-nummer må du manuelt legge til korrekt fødselsdato.

Feltene under Arbeidsforhold

ID: En unik identifikator for hvert arbeidsforhold. ID-en opprettes automatisk ved første lagring og kan ikke endres. Det er ofte denne det refereres til dersom du får oppgitt feil i tilbakemelding fra A-ordningen. 

Yrkeskode og Yrkestittel: Systemet henter yrkeskoder fra SSB sin yrkeskatalog. Yrkeskoden bestemmes av arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvilken yrkeskode som er riktig. 

Startdato: Startdato er datoen arbeidsforholdet starter ifølge arbeidsavtalen. Det er ikke nødvendigvis første dag arbeidstakeren møter på jobb. Dersom arbeidsforholdet mangler startdato vil det ikke bli innrapportert i A-meldingen.

Sluttdato: Sluttdato er datoen arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører. 

Virksomhet: Alle arbeidsforhold skal innrapporteres på selskapets virksomhetsnummer. 

Stillingsprosent: Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Sett hake ved Sett som standard arbeidsforhold dersom du ønsker at dette arbeidsforholdet skal dukke opp automatisk under hver lønnsavregning. 

Ansettelsesform: Her angir du om ansettelsesformen er fast eller midlertidig. For mer informasjon anbefaler vi at du leser Arbeidstilsynets artikkel om fast og midlertidig ansettelse.   

Arbeidstid: Oppgi den arbeidstidsordningen som står i arbeidsavtalen til den ansatte. For mer informasjon anbefaler vi at du leser Arbeidstilsynets artikkel om arbeidstid.

Timer pr uke full stilling: Oppgi antall arbeidstimer per uke som utgjør en fulltidsstilling for arbeidsforholdet. I en lønnsavregning vil du få advarsel dersom en ansatt går betydelig under eller over det som er oppgitt her.

Ansiennitet: Oppgi datoen lønnsansienniteten regnes ut fra.

Lønnsjustering: Oppgi dato for siste lønnsendringer.

Sist endret %: Oppgi datoen stillingsprosenten sist ble endret.Avlønningstype: Oppgi den avlønningstypen som er angitt i arbeidsavtalen til den ansatte.


Feltene under Lønn

Her legger du inn avtalt lønn. Hvis månedslønn angis vil timelønn automatisk beregnes basert på månedslønn og 37,5 timers uke ved første lagring.

Merk at disse feltene henger tett sammen med lønnsarter. Ved oppsett av lønnsart kan du velge at sats skal hentes fra månedslønn eller timelønn.


Feltene under Dimensjoner

Dimensjoner kan brukes etter behov.


Merk!

Du kan ikke gjenbruke arbeidsforhold eller gjøre endringer på arbeidsforhold som tidligere er innrapportert. Dersom en ansatt slutter og på et senere tidspunkt blir ansatt på nytt, må du opprette et nytt arbeidsforhold på samme ansattnummer. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }