Eiendelsforsikring

Eiendelsforsikring dekker kostnadene hvis du får skader på maskiner, varer eller annet utstyr som bedriften din eier.

Dekningsgraden og hva som skal forsikres kan tilpasses bedriftens behov.
Hjelp 24 timer i døgnet ved skade.
Hjelp av profesjonelle håndverkere - vi har kun avtale med de beste.


Hva dekker forsikringen?

Det finnes tre ulike dekningsgrader du kan velge mellom.

Brannforsikring

Den lavest dekningsgraden dekker skader ved:

  • Brann
  • Naturskade

Standardforsikring

En dekningsgrad som passer de fleste behov. Den dekker:

  • Brann
  • Naturskade
  • Vannskade
  • Tyveri og hærverk
  • Ran og overfall
  • Bruddskade på glass og skilt

Toppforsikring

For bedrifter som trenger ekstra trygghet.

  • Alle de samme dekningene som standardforsikringen.
  • I tillegg dekkes andre skader på bedriftens eiendeler, inkludert maskinskade. 


Trenger du å forsikre andre eiendeler?

Alle bedrifter er forskjellige. Vi har tilleggsdekninger for de fleste behov. 

Hvis du for eksempel driver innen varehandel, kan du forsikre økning av varebeholdningen i deler av året – for eksempel i forbindelse med jul og påske.

Ta kontakt med oss, så ser vi hva som passer best for deg og din bedrift.


Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring