Klientkonto

Er virksomheten underlagt særlige bestemmelser om oppbevaring og forvaltning av klientmidler? Da må midlene settes inn på en klientkonto.

  • Sikrer at midlene holdes adskilt mellom forvalter og klient
  • Full oversikt i nettbank og mobilbank

Har dere ikke nettbank bedrift kan du bestille klientkonto her


 

Nyttig å vite om klientkonto

Passer for bedrifter som advokater, eiendomsmeglere, inkassobyråer og andre som er lovpålagt å skille mellom egne og klienters midler.

Det er kun klientforvalter eller person med skriftlig fullmakt fra klientforvalter som har rett til å disponere klientkontoer. Banken kan ikke bruke midler på klientkonto til motregning mot klientforvalter.


Renter og vilkår