Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger som kan være aktuelle for ulike klubber, lag og foreninger. 

Lokale gavemidler og stipend

Vi er en lokal støttespiller som gir stipend til unge talenter, støtter lag og foreninger, skapende og utøvende kunst, samt kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.

Støtten deles ut gjennom Sparebankstiftelsen Hedmark, bankens talentstipend og Sparebanken Hedmarks kunstfond.

Legater

Et legat er en pengegave som deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som jobber for bestemte formål. Kanskje kan noen i ditt lag eller forening søke på et legat? 

Se oversikt over legater på Legatsiden
Se oversikt over legater i Legathåndboken