Gaver og spons

Vi ønsker å gi deler av overskuddet tilbake til samfunnet banken er en del av. Derfor støtter vi mange lokale aktiviteter og prosjekter.


Gaver til lag og foreninger

SpareBank 1 Østlandet har i mange år delt ut flere millioner kroner i gaver til gode og nyskapende tiltak innenfor idrett, kultur, humanitær virksomhet og andre formål. I 2016 gikk 6 millioner kroner til lag/foreninger i tidligere Sparebanken Hedmarks markedsområde, spesielt til tiltak for barn og unge. Fra 2017 er det SpareBank 1 Østlandets Sparebankstiftelse som behandler alle gavesøknader. 


Talentstipend

Målet med bankens talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge kunstnere i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.


Kunstfond

Sparebanken Hedmarks kunstfond har som formål å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i Hedmark fylke. Fondets midler kan også brukes til kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.