Bærekraft og samfunnsansvar

Gaver og stipend

Vi er en lokal støttespiller som gir stipend til unge talenter og støtter lag og foreninger i by og bygd.


Gaver til allmennyttige formål i Hedmark


Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet. Deler av utbyttet som Stiftelsen får fra eierskapet deles ut til allmennyttige formål i Hedmark. Det er to årlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Stiftelsens nettsider.

 


Talentstipend for unge utøvere

Målet med bankens talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge utøvere innen kunst og kultur i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.