Gaver og stipend

Vi er en lokal støttespiller som gir stipend til unge talenter og støtter lag og foreninger i by og bygd. Vi er til stede og heier der du er, det som er viktig for deg er viktig for banken.

Under kan du se hvilke tiltak vi støtter og hva du kan søke støtte til. 

Gaver til allmennyttige formål i Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet. Deler av utbyttet som Stiftelsen får fra eierskapet deles ut til allmennyttige formål i Hedmark. Det er to årlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. 

Talentstipend for unge utøvere

Målet med bankens talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge utøvere innen kunst og kultur i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.

Alle Henda
SpareBank 1 Østlandets tilskuddsordning

Trenger din klubb, lag eller forening litt ekstra oppmerksomhet? Hva med nye fotballdrakter, lys til lysløype eller kanskje utbedring av friluftsområder? Vi støtter gode og allmennyttige formål på Østlandet.

SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond

Vi ønsker å motivere til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø. Fondet retter seg mot lag og foreninger som ønsker å gjennomføre bærekraftsprosjekter.