Gaver og stipend

Vi er en lokal støttespiller som gir stipend til unge talenter og støtter lag og foreninger i by og bygd.


Gaver til lag og foreninger

Alle søknader om gavemidler som gjelder innenfor "gamle" Hedmark fylke håndteres av Sparebankstiftelsen Hedmark. Det er to årlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på stiftelsens nettsider. 


Talentstipend for unge utøvere

Målet med bankens talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge utøvere innen kunst og kultur i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.


Kunstfond

Sparebanken Hedmarks kunstfond er opprettet av banken og har som formål å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i "gamle" Hedmark fylke. Fondets midler kan også brukes til kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.