Se kontoer fra Sbanken i nett- og mobilbanken

Med Sbanken med på laget, tar SpareBank 1 et stort steg i retning av å samle alle dine bankkontoer i én felles oversikt – uavhengig av hvor du er kunde.

SpareBank 1 og Sbanken i mobilbanken

Er du kunde både i SpareBank 1-bankene og Sbanken, kan du nå se kontoer fra begge banker i nett- og mobilbanken til SpareBank 1 – og omvendt. Fra før kan du også hente inn kontoer fra andre SpareBank 1-banker.

– De aller fleste nordmenn er kunde hos minst to banker. Nå vil vi gjøre det lettere for folk å få oversikt over økonomien sin, uavhengig av hvor mange kundeforhold de har, og hvor, sier Thomas Allan Nygaard, produkteier for digitalbank i SpareBank 1.

I første versjon av løsningen vil du kunne se disponible kontoer, saldo og transaksjoner. Etter hvert vil det også bli mulig å gjøre betalinger på tvers.

– Dette vil for eksempel være nyttig for familier der medlemmene er kunder i ulike banker. Med tilgang til alt i én løsning, blir det mye lettere å dele og ha oversikt over familiens samlede økonomi, sier Nygaard.

Slik legger du til en konto fra annen bank:

1) Klikk på "Legg til konto eller kort" (iPhone) eller + tegnet (Android) i mobilbanken.

2) Velg deretter "Legg til konto fra annen bank" for å hente inn kontoer fra Sbanken eller andre SpareBank 1-banker.

Sjekk ut flere smarte funksjoner i mobilbanken

 
Tar nytt lovverk på forskudd

Samarbeidet med Sbanken springer ut av PSD2-direktivet fra EU, som etter planen skal bli norsk lov en gang i 2019. Den nye loven vil pålegge bankene å slippe til både konkurrerende banker og andre aktører, slik at nordmenn kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester enn kun banken de er kunde hos. Dette skal legge til rette for både økt konkurranse og innovasjon.

– PSD2 vil bli et paradigmeskifte i bankbransjen i Norge. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen, og sammen med Sbanken skal vi nå teste, utvikle og lære, sier Baard Slaattelid, direktør for Banking as a Service i SpareBank 1.
 

Nye muligheter og bedre kundeopplevelser

Slaattelid ser på det nye PSD2 regelverket som en mulighet til å skape bedre kundeopplevelser.

– Snart blir det mulig for nordmenn å velge nettbank eller mobilbank basert på hvor bra selve løsningen er, ikke bare hvor de er kunde. Dette utfordrer det tradisjonelle tankesettet og åpner for helt andre muligheter, spesielt når andre tilbydere av betalingstjenester kommer til.

Han trekker fram store, globale selskaper som Google, Facebook og Apple, i tillegg til helt nye, spesialiserte aktører, som eksempler på tjenester som vil kunne hentes inn i nett- og mobilbanken i fremtiden.

– Når andre leverandører av betalingstjenester kan utføre kundenes betalinger eller sammenstille deres kontodata, må vi sørge for å fortsette å levere de beste og mest kundevennlige løsningene. Det tror vi at vi skal klare, sier Slaattelid.


Om PSD2 

PSD2 er et EU-direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Intensjonen med regelverket er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto, samt bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører og ytterligere harmonisere regelverket i EU.

Med PSD2 må bankene tilpasse sine konto-tjenester, slik at kunden kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester for å utføre sine betalinger eller sammenstille sine kontodata. De nye aktørene vil legge til rette sine tekniske løsninger slik at disse kommuniserer med bankenes systemer. Det betyr at de må innfri alle kravene i PSD2s med hensyn til sikkerhet, rapportering, ansvarsregulering, og forbrukerrettigheter.I Norge forventes det at PSD2 vil bli tatt inn i lovverket tidlig i 2019. Kilde: Finanstilsynet

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }