en stor tilhenger med blå presenning står parkert i gata

TIPS OG RÅD

Regler ved kjøring med tilhenger

Her finner du noen av de viktigste reglene du bør kjenne til, hvis du har liten erfaring med å kjøre med tilhenger, varehenger og campingvogn.

lastebil henger tilhenger forsikring bedriftforsikring

De viktigste tilhengerreglene

Førerkort

Husk at det er det som står i førerkortet ditt som bestemmer hvilken tilhenger du kan kjøre. 

Med vanlig førerkort klasse B, kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på maks 750 kg. For å trekke hengere tyngre enn 750 kg må du avlegge en egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE).

Les mer om hvilke tilhengere du har lov til å kjøre.

Hvor stor og tung tilhenger kan jeg kjøre?

Hvilken tilhenger du kan kjøre avhenger av hvordan tilhenger du har, hvilken type bil du trekker den med og hvilket førerkort du har. Hvis du har førerkort klasse B og kjører en personbil med tillatt totalvekt* på høyst 3500 kg gjelder følgende regler:

Tilhenger/varehenger:

Du kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på maks 750 kg. For å trekke hengere tyngre enn 750 kg må du avlegge en egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE).
 

Campingvogn

Med campingvogn gjelder andre regler. Campingvognregelen er enkel; bilens totalvekt + campingvognens totalvekt kan ikke overstige 3500 kg.

*Tillatt totalvekt står i bilens og hengerens vognkort. Har du registreringsnummeret kan du også sjekke totalvekten her.

 

Riktig kobling

Forsikre deg om at tilhengeren er riktig koblet til kjøretøyet ditt. Sjekk at alle koblingene er sikret, og at markeringslys og bremsefunksjonene fungerer. Få gjerne noen til å gå bak til tilhengeren og bekrefte at de forskjellige markeringslysene fungerer som de skal.

Hvor fort kan jeg kjøre med henger?

80 km/t (nye regler siden 2022):
Maks hastighet med tilhenger (både med og uten brems) er 80 km/t.

Selv om det er skiltet med høyere fartsgrense på veien du kjører, kan du ikke kjøre fortere enn det som er tillatt for tilhengeren. Tilhengeren har innvirkning på bilens kjøreegenskaper og påvirker trafikksikkerheten.

100 km/t for Tempo 100-godkjente hengere
Noen tilhengere kan godkjennes for inntil 100 km/t. En såkalt Tempo 100-godkjenning - en egen teknisk godkjenning hos Statens vegvesen. Hvis tilhengeren blir godkjent for 100 km/t vil du få et eget godkjenningsdokument som må medbringes under kjøring, og et eget merke som skal monteres på tilhengeren.

Les mer om Tempo 100-godkjenning
 

Svingradius og blindsoner

Med en tilhengeren koblet til kjøretøyet, vil svingradius og blindesoner endres. Vær ekstra forsiktig når du bytter fil og svinger, og sjekk alltid blindsonene dine.

Bremselengde

Vær oppmerksom på at bremselengden øker når du kjører med en tilhenger. Jo mere vekt, jo lengre bremselengde. Hold god avstand til kjøretøyene foran deg, og beregn bremselengden deretter. 

Markeringer

Sørg for at tilhengeren er korrekt merket med reflekser, og eventuell markering av lang/bred/høy last. Dette bidrar til bedre synlighet for andre trafikanter, spesielt om natten.

Bruk merkebånd på last som stikker ut mer enn en meter bakover.

Hvordan laste tilhengeren?

Trygg og riktig lastsikring er veldig viktig! Last tilhengeren på en sikker måte og pass på at lasten er jevnt fordelt. Tung last bør plasseres så langt fremme (nærme bilen) i hengeren som mulig. Husk å sikre all last godt på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Bruk merkebånd på last som stikker ut mer enn 1 meter bakover.

Videoen viser hvor viktig lastsikring er, og det å fordele vekten i tilhengeren riktig slik at ikke tilhengeren blir ustabil når du kjører.

 

Video placeholder image

Må hengeren ha på vinterdekk på vinterføre?

Ja, det er samme krav til vinterdekk på hengeren som det er på bilen. Reglene sier også at du skal minst ha 3 millimeter mønsterdybde der dekket er mest slitt. Er du usikker på om dekkene på hengeren er vinterdekk kan du se etter tegnene «M + S», som står for «mud and snow».

Er forsikring for tilhenger påbudt?

Nei, det er ikke påbudt med egen forsikring på verken tilhenger eller campingvogn. Ved uhell eller skade er det ansvarsforsikringen på bilen som gjelder. Men ønsker du å forsikre egen henger mot skade og tyveri må du ha en egen kaskoforsikring på hengeren.


en tilhenger står parkert

Tilhenger-kalkulator

For å få oversikt over bilens og tilhengerens tillatte totalvekt, se Statens vegvesen sin kalkulator.


Fremdeles usikker på reglene?

Før du laster tilhengeren og kjører avgårde bør du være klar på alle reglene. Statens vegvesen har laget en app som gir deg svar på det meste. Last den ned så er du på den sikre siden.

dame leser om regler for bruk av tilhenger på mobilen
illustrasjon av en flamme

Har du hatt uhell eller skade med tilhengeren?


Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }