Handel med kryptovaluta og virtuell valuta

I påvente av tydelig veiledning fra norske myndigheter har de fleste norske banker etablert strenge regler for håndtering av transaksjoner og gevinster.

Risiko for hvitvasking

Handel med kryptovaluta/virtuell valuta er i utgangspunktet lovlig. Det er imidlertid knyttet stor risiko til handel med slik valuta, og myndighetene har advart mot investering i kryptovaluta. Risikoen er knyttet til både verdiutvikling og at kriminelle miljøer og useriøse aktører utnytter etterspørselen til svindel av intetanende kunder. Kunder kan også uten å vite det bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatt av kriminelle aktører.

Regulering og håndtering

Kryptovaluta/virtuell valuta er lite regulert, og det er stor usikkerhet blant norske finansinstitusjoner knyttet til hvordan dette skal håndteres. I påvente av tydeligere veiledning fra norske myndigheter, har de fleste norske banker etablert strenge regler for håndtering av transaksjoner og gevinster knyttet til verdier fra kryptohandel.

Som det fremgår av bankens hjemmeside, har SpareBank 1 Østlandet sterkt fokus på bærekraft. Dette tillegges stor vekt i vurdering av kundeforhold, og spesielt når det gjelder utvinning av kryptovaluta.

Regler for SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet har foreløpig etablert følgende regler når det gjelder verdier fra kryptohandel til konto i banken

  • Kunden må legge frem komplett dokumentasjon på alle transaksjoner fra kryptovaluta ble kjøpt til gevinsten ble/blir satt inn på konto i Sparebank 1 Østlandet.
  • Dersom handelen ble gjennomført via konto i annen bank, må kunden dokumentere hvordan pengene som ble brukt til handelen er opptjent.
  • Transaksjonene må som hovedregel ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet for at vi skal vurdere dokumentasjonen som mottas. Ytterligere informasjon finnes på Finanstilsynets hjemmesider her. Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  • Kunden må dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til skattemyndighetene.
  • Dokumentasjonen skal godkjennes av banken. SpareBank 1 Østlandet er en regional sparebank og krever at all dokumentasjon er oversatt til norsk.
  • For kunder (næringsdrivende) som skal drive med oppbevaringstjenester eller vekslingstjenester for kryptovaluta, har SpareBank 1 Østlandet strenge krav til rutiner og dokumentasjon. Det kreves blant annet at selskapet har revisor og at virksomheten er registrert hos Finanstilsynet. I tillegg må det fremlegges interne rutiner for hvordan selskapet undersøker midlenes opprinnelse fra sine samarbeidspartnere samt rutiner for å unngå hvitvasking av midler. Det kreves fremlagt rutiner og policy for bærekraft.
  • For kunder (næringsdrivende) som skal utvinne, drive med handel i eller på annen måte tilby tjenester relatert til kryptovaluta har SpareBank 1 Østlandet tilsvarende strenge krav til rutiner og dokumentasjon. Det kreves blant annet at selskapet har revisor og at virksomhetens transaksjoner må ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet. I tillegg må det fremlegges interne rutiner for hvordan selskapet undersøker midlenes opprinnelse fra sine samarbeidspartnere, samt rutiner for å unngå hvitvasking av midler. Det kreves fremlagt rutiner og policy for bærekraft.

NB! Det må påregnes noe behandlingstid! Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan kunden risikere at midlene blir frosset til tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller blir aktuelt å returnere midlene.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }