Hva er en reparasjonsemisjon?

Reparasjonsemisjonen vil gi de egenkapitalbeviseierne (aksjonærene) som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen mulighet for å tegne seg til samme vilkår som i den rettede emisjonen – og således «reparere» den utvanningen som skjedde gjennom at de ikke fikk anledning til å delta.

Les mer om emisjon