Hva med de eierne som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, hvordan kan de tegne egenkapitalbevis?

Styret vedtok også etterfølgende reparasjonsemisjon for å gi de egenkapitalbeviseierne som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, mulighet for å tegne seg til samme pris som ble benyttet i den rettede emisjonen. Den rettede emisjonen ble gjennomført i en kort tidsperiode etter normal forretningstid og derfor vil det i slike tilfeller være enkelte investorer som ikke får med seg børsmeldingen og dermed ikke rekker å tegne seg.  

Den etterfølgende reparasjonsemisjonen, samt ansattemisjonen omfatter egenkapitalbevis til en verdi av totalt inntil 200 millioner kroner. Eierne i banken per 8. november 2018 slik de vises i VPS per 12. november, vil per brev motta ikke-omsettelige tegningsretter som gir eieren rett til å tegne og bli tildelt egenkapitalbevis i den etterfølgende emisjonen.

Formålet med den etterfølgende reparasjonsemisjonen er å redusere utvanningseffekten av den rettede emisjonen. Det vil også være anledning til å overtegne egenkapitalbevis utover dagens eierandel. Videre kan personer uten tegningsretter tegne egenkapitalbevis dersom eierne av tegningsretter ikke ønsker alle de egenkapitalbevisene de tilbys. Dersom det i motsatt tilfelle blir overtegning og investorene ikke får det de har bestilt, vil avkortingen av tildeling utover det man har tegningssretter til, skje pro rata.

Les mer om emisjon