Hva med de eierne som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, hvordan kan de tegne egenkapitalbevis?

Styret vedtok også etterfølgende reparasjonsemisjon for å gi de egenkapitalbeviseierne som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, mulighet for å tegne seg til samme pris som ble benyttet i den rettede emisjonen. Den rettede emisjonen ble gjennomført i en kort tidsperiode etter normal forretningstid og derfor vil det i slike tilfeller være enkelte investorer som ikke får med seg børsmeldingen og dermed ikke rekker å tegne seg.  

Den etterfølgende reparasjonsemisjonen, samt ansattemisjonen omfatter egenkapitalbevis til en verdi av totalt inntil 200 millioner kroner. Eierne i banken per 8. november 2018 slik de vises i VPS per 12. november, vil per brev motta ikke-omsettelige tegningsretter som gir eieren rett til å tegne og bli tildelt egenkapitalbevis i den etterfølgende emisjonen.

Formålet med den etterfølgende reparasjonsemisjonen er å redusere utvanningseffekten av den rettede emisjonen. Det vil også være anledning til å overtegne egenkapitalbevis utover dagens eierandel. Videre kan personer uten tegningsretter tegne egenkapitalbevis dersom eierne av tegningsretter ikke ønsker alle de egenkapitalbevisene de tilbys. Dersom det i motsatt tilfelle blir overtegning og investorene ikke får det de har bestilt, vil avkortingen av tildeling utover det man har tegningssretter til, skje pro rata.

Les mer om emisjon

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }