• Styret har også vedtatt en etterfølgende reparasjonsemisjon som vil gi de egenkapitalbeviseierne som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen, mulighet for å tegne seg til samme pris som ble benyttet i den rettede emisjonen. Ettersom den rettede emisjonen ble gjennomført i en kort tidsperiode etter børsens stengetid og normal forretningstid vil det alltid være enkelte investorer som ikke fikk med seg børsmeldingen og dermed ikke rakk å tegne seg.  

    Det forventes at den etterfølgende reparasjonsemisjonen, samt ansattemisjonen vil omfatte egenkapitalbevis til en verdi på totalt inntil 200 millioner kroner. Eierne i banken per 8. november 2018 slik de vises i VPS per 12. november, vil motta ikke-omsettelige tegningsretter som gir eieren rett til å tegne og bli tildelt egenkapitalbevis i den etterfølgende emisjonen.

    Formålet med den etterfølgende reparasjonsemisjonen er å redusere utvanningseffekten av den rettede emisjonen. Det forventes at det også vil være anledning til å overtegne egenkapitalbevis utover dagens eierandel, det vil si at man kan tegne flere egenkapitalbevis enn man har tegningsretter til. Videre kan personer uten tegningsretter tegne, dersom eierne av tegningsretter ikke tegner alle de egenkapitalbevisene som tilbys. Dersom det blir overtegning og investorene ikke får det de har bestilt, vil avkortingen av tildeling utover det man har tegningssretter til, skje pro rata.