Hvor mye kunne de større eksisterende eierne og nye investorer tegne seg for i den rettede emisjonen?

De kunne bestille egenkapitalbevis (i norske kroner) for tilsvarende minimum 100 000 Euro hver. Utover eierbegrensninger for sparebanker er det ingen øvre grense for hvor mange egenkapitalbevis som kan bestilles, men det er ikke gitt at man får full tildeling av bestillingen når tilgjengelig nye egenkapitalbevis skal fordeles i den såkalte allokeringen. Hvor mye den enkelte til slutt fikk tildelt var avhengig av de totale bestillingene og allokeringen av dem. Dette ble avgjort av bankens styre etter at tegningsperioden er avsluttet.

Les mer om emisjon