Hvordan får lokale investorer mulighet til å bestille egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen?

De som allerede er egenkapitalbeviseiere vil få tilsendt skriftlig informasjon om reparasjonsemisjonen med tilbud om å kjøpe egenkapitalbevis og informasjon om tegningsretter de er tildelt. 

Les mer om emisjon