• De som allerede er egenkapitalbeviseiere vil få tilsendt skriftlig informasjon om reparasjonsemisjonen med tilbud om å kjøpe egenkapitalbevis og informasjon om tegningsretter de er tildelt. 

    Les mer om emisjon