• Banken ønsker å styrke sin posisjon, spesielt i Oslo og Akershus-området der mulighetene for vekst er størst. Det er flere forhold som tilsier at banken har store vekstmuligheter fremover:

  - Lokalisert i det sterkest voksende markedsområdet i Norge.
  - God vekst i både personkunder og næringslivskunder.
  - Den første banken med kundeutbytte.       
  - Sterkt utbygget kontornett og er nær kunder og lokalsamfunn på Østlandet.

  For å kunne realisere det mulige og lønnsomme vekstpotensialet, har styret vedtatt å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 700 MNOK. Styret har også vedtatt å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon rettet mot øvrige eiere, samt en emisjon mot bankens ansatte på til sammen inntil 200 MNOK.

  Les mer om emisjon