Kunne lokale investorer som fra før ikke eide egenkapitalbevis tegne seg i den rettede emisjonen?

Ja, det kunne de, så lenge de tegnet seg innenfor tegningsperioden og for minimumsbeløpet på 100 000 EURO.

Les mer om emisjon