Nå har markedsprisen på egenkapitalbevisene svingt daglig og vært lavere enn da den rettede emisjonen ble gjennomført i november, hvorfor vil banken likevel gjøre en etterfølgende emisjon og ansattmisjon?

Det er for å likebehandle bankens eiere og gi alle mulighet til å kjøpe egenkapitalbevis. Formålet med den etterfølgende reparasjonsemisjonen er å redusere utvanningseffekten av den rettede emisjonen. Likebehandling av eiere er et svært viktig prinsipp, og den etterfølgende emisjonen gir eiere som ikke deltok i den rettede emisjonen anledning til å delta til samme betingelser som i den rettede emisjonen. Selv om markedskursen ved starten av tegningsperioden ligger lavere enn tegningskursen i emisjonen, kan man ikke utelukke at markedskursen i løpet av tegningsperioden beveger seg tilstrekkelig til at investorer som ikke deltok i den rettede emisjonen vil finne det interessant til å tegne nye egenkapitalbevis til kurs 86 kroner.

Les mer om emisjon