Prisen i den etterfølgende emisjonen er låst til 86 kroner per egenkapitalbevis, hvorfor vil ikke prisen i stedet bli satt til markedspris på bestillingstidspunktet?

Regelverket rundt emisjoner skal sikre likebehandling av ulike eiere og det innebærer at prisen må være den samme som på tidspunktet for den rettede emisjonen. Dersom den etterfølgende emisjonen hadde vært basert på gjeldene markedspris ville dette ikke vært likebehandling av eierne. Vi vet fortsatt ikke hvordan kursen vil utvikle seg, så mulighetene for at prisen kan stige fram til beslutningstidspunktet er fortsatt til stede.

Les mer om emisjon