• Det er hovedlåntaker som får utbetalt kundeutbytte og hvert enkelt par selv må bli enige om hvordan dette skal fordeles internt.